Kennelklubbens styrelse utstakade på sitt möte den 14 januari att verksamhet som är underställd Kennelklubben kan arrangeras under vårsäsongen 2022 med eftertanke, med beaktande av myndighetsföreskrifter och -rekommendationer.

Pandemiläget ändras nu konstant och det är väldigt svårt att veta hur läget ser ut om några månader. Situationen varierar dessutom från region till region.

- Hundsport ger oss energi i den utmanande situationen. Viktigt är också att hundar har möjlighet att uppfylla sina rastypiska behov genom olika former av hundsport, understryker Kennelklubbens styrelseordförande Harri Lehkonen.

Evenemang kan arrangeras också på distans

Kennelklubben kan efter eget omdöme, med iakttagande av hälsosäkerhet och inom ramen för myndighetsdirektiv och -föreskrifter, arrangera egna evenemang. Kenneldistrikt, specialklubbar och andra medlemsorganisationer eller föreningar i Kennelklubben beslutar själva hur de går till väga med sina evenemang, med iakttagande av myndighetsföreskrifter och -rekommendationer.

Också utbildningar, kurser och möten kan arrangeras inom ramen för myndighetsföreskrifter och -rekommendationer. Kennelklubbens styrelse har gett kansliet fullmakt att fram till 31.12.2022 godkänna eventuella utbildningsevenemang som genomförs på distans, även om det avviker från Kennelklubbens direktiv och bestämmelser.

Kompis- och läshundbesök kan göras i mån av möjlighet

Kompis- och läshundbesök kan göras med eftertanke och inom ramen för myndighetsdirektiv och -föreskrifter samt med hänsyn till de krav som ställs på hälsosäkerhet. Som frivilliga aktörer beslutar kompis- och läshundförarna själva om de deltar i verksamheten eller inte. 

Också internationella prov och tävlingar kan arrangeras

Internationella värdeprov och -tävlingar samt nordiska landskamper och mästerskapstävlingar kan arrangeras med beaktande av myndighetsdirektiv och -rekommendationer.

Domare och funktionärer kan lämna återbud för deltagande i evenemang fram till utgången av juni utan konsekvenser

Exteriördomare, domare för prov, tävlingar och tester samt funktionärer på dessa evenemang kan, om de önskar, lämna återbud för sina tjänsteuppdrag utan konsekvenser fram till 30.6.2022. Hur man går till väga med eventuella kostnader som redan uppstått ska man komma överens om med evenemangets arrangör.

Utställningen kan flyttas inom inomhussäsongen, utomhussäsongen inleds redan 1.4.2022

Utställningar under inomhussäsongen 1.11.2021–30.4.2022 kan flyttas i huvudsak under innevarande inomhussäsong, som pågår fram till 30.4.2022. Utställningar kan också arrangeras utomhus under tiden 1.4.2022–30.4.2022. Utställningstypen kan vid behov ändras från internationell utställning till Nordic Dog Show eller alla rasers utställning.

Kennelklubbens utställnings- och domarkommitté eller dess arbetsutskott kan besluta om tidpunkten för arrangemang av utställning, som är avsedd att arrangeras senast 30.4.2022.

Ansökningstiden för prov, tävlingar och tester är två veckor under undantagstider

På grund av undantagsläget kan en förkortad ansökningstid på två veckor tillämpas fram till 30.6.2022 vid anhållan om kurser, prov, tävlingar och tester.

Tills vidare inget krav på utställningsresultat för deltagande i prov, tävlingar och tester under undantagstider

En hund kan fram till 30.6.2022 undantagsvis delta utan utställningsresultat i sådana prov, tävlingar eller tester där utställningsresultat är ett krav för deltagande.

För mera information:

Finska Kennelklubbens styrelseordförande
Harri Lehkonen
tfn 050 329 2188

harri.lehkonen@kennelliitto.fi

Ordförande för utställnings- och domarkommittén
Jussi Liimatainen
tfn 040 8339 285

jussi.liimatainen@kennelliitto.fi

Ordförande för prov- och tävlingskommittén
Esa Kukkonen
tfn 044 364 2271

eok@esakukkonen.fi

Ordförande för arbetsgruppen för kompis- och läshundar
Sanna Törnroos
tfn 0400 759 037

sanna.tornroos@kennelliitto.fi