Kennelliitto uusii indeksilaskennassa käytettävän ohjelmansa seuraavasta laskennasta alkaen, mikä saattaa aiheuttaa pieniä muutoksia indeksiarvoihin.

Lähes kaikilla koirilla indeksin arvo uudella ja vanhalla ohjelmalla laskettuna on vaihdellut vain ± 1–2 pistettä, eli eroa ei käytännössä juuri ole. Osalla sellaisista koirista, joiden indeksin arvosteluvarmuus on alhainen, voi ohjelmamuutoksen vaikutus olla isompi kuin ± 2 pistettä, mutta tällaisia yksilöitä on alle puoli prosenttia laskennan piirissä olevista koirista. Eroja syntyy lähinnä laskentateknisten määrittelyiden kuten ikäluokan muutoksista, mikä saattaa johtaa koiran siirtymisen laskennassa eri ikäluokkaan kuin aiemmin. Ikäluokat on määritelty kolmen kuukauden välein. Laskennassa käytetyt mallit eivät muutu päivityksen yhteydessä.

Ohjelman uusimisen lisäksi indeksiarvoja voivat tavalliseen tapaan muuttaa edellisen laskennan jälkeen saadut uudet tulokset eli lisääntynyt tieto indeksiin vaikuttavista koiran omista tai sukulaistuloksista. Lisätietoa indeksilaskennasta.

Lisätietoja:

jalostusposti@kennelliitto.fi