Kennelliitto on päivittänyt kaikki sopimuslomakkeensa. Kauppasopimus, sijoitussopimukset, jalostusoikeuden luovutussopimukset, astutussopimus ja osamaksusopimus on uusittu, ja niistä on neuvoteltu kuluttajaviranomaisten kanssa. Sopimukset ovat kuluttajansuojalain mukaiset ja kohtuulliset molemmille osapuolille. Uudet sopimukset ovat käytettävissä heti, mutta vanhoja sopimuslomakkeita voi käyttää vuoden 2016 loppuun asti.

Kennelliitto päivitti sopimukset, koska vanhat sopimukset eivät enää vastanneet nykypäivän vaatimuksia. Kennelliiton hallitus hyväksyi sopimukset kokouksessaan helmikuussa.

Kennelliitto suosittelee, että kaikki koiran luovutusta ja astutusta koskevat sopimukset tehdään aina kirjallisina. Asia on kirjattu myös koiranomistajan ja -haltijan perussääntöön, joka koskee kaikkia Kennelliiton toimintaan osallistuvia koiranomistajia.

Sekä koiranomistajan ja -haltijan perussäännön että kasvattajasitoumuksen mukaan myyjän on käytettävä kirjallisia kauppa- ja sijoitussopimuslomakkeita.  Kauppasopimusta käytetään, kun koira siirtyy kokonaisuudessaan ostajan omistukseen. Sopimus tehdään kaupan yhteydessä, mutta omistajuus siirtyy kun koko kauppahinta on maksettu. Sijoitussopimusta käytetään aina, kun jalostusoikeus koiraan jätetään luovuttajalle. Kennelliiton sopimuslomakkeiden sisältöä ei saa muuttaa, mutta osapuolet voivat sopia lisäehdoista.

Kennelliiton hallituksen päätöksen mukaan myyjä ei voi jättää koirasta itselleen prosentuaalista osuutta tai esimerkiksi jalostusoikeutta.

Sopimukset käännetään ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi osa sopimuksista käännetään myös venäjäksi. Kieliversiot päivitetään nettisivuille heti niiden valmistuttua.

Uudet sopimukset löytyvät nyt Kennelliiton nettisivuilta. Ne on helppo esitäyttää sähköisesti ja tulostaa sitten tarvittava määrä.

Lisätietoja muutoksista

Uudet sopimuslomakkeet löydät täältä

Päivitetty 26.2. kauppasopimuskappaletta selvennetty

Lisäys 13.4. Sopimukset on julkaistu myös ruotsiksi.

Päivitetty 25.4. Ingressi korjattu muotoon "sopimuksista on neuvoteltu kuluttajaviranomaisten kanssa".

Lisätietoja:

Suomen Kennelliitto ry
Eva Bensky
09 8873 0235
eva.bensky@kennelliitto.fi

Suomen Kennelliitto ry
Miia Lahti, viestintäpäällikkö
050 555 4420
miia.lahti@kennelliitto.fi