Saamansa uuden videomateriaalin pohjalta Suomen Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 17.10.2022, että Kennelliitto käsittelee kiireellisesti uudelleen koirien väkivaltaisesta kohtelusta suojelukoiratoiminnassa tehdyt ilmoitukset. Lisäksi Kennelliitto kehittää omavalvontaa suojelukoiratoiminnan koe- ja koulutustoimintaan.

- Olen helpottunut ja tyytyväinen, että vihdoinkin voimme käsitellä tätä asiaa sellaisten videoiden avulla, joissa ihmisten kasvoja ei ole sumennettu. Kennelliitto on, ja sen tulee olla ennen kaikkea koirien puolella, ja nostaa yhä painokkaammin esille koirien hyvinvoinnin edistämistä kaikessa toiminnassa. Emme kuitenkaan voi rankaista ihmisiä ilman pätevää näyttöä syyllisyydestä, sanoo Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

Kennelliitto käsittelee asian uudelleen

Ylen verkkosivuilla ja A-studiossa 24.2.2021 esitetyt videot koirien julmasta kohtelusta suojelukoiraharrastuksessa järkyttivät laajalti koiraharrastajia. Videoilla esitetty koirien väkivaltainen kohtelu on ollut viranomaisten selvitettävänä keväästä 2021 lähtien.

Kennelliiton hallitus päätti helmikuussa 2021 keskeyttää kaiken suojelukoirakoulutukseen ja -kokeisiin liittyvän toiminnan, kunnes havaitut puutteet toiminnassa on selvitetty ja korjattu, ja kaikki toimintamallit kehitetty eläinsuojelulain mukaisiksi, eläinten hyvinvointia tukeviksi. Edellytykseksi harrastuksen jatkumiselle tuli eettisen koulutuksen suorittaminen ja eettisen sitoumuksen allekirjoittaminen. Toiminta käynnistyi uudelleen loppukesästä 2021.

Sosiaalisessa mediassa esitetyistä väitteistä poiketen Kennelliitolle ei pyynnöistä huolimatta toimitettu aiemmin muutoin kuin yhden henkilön osalta materiaalia, jossa henkilön kasvoja ei ole sumennettu. Kennelliiton hallitus sai vasta 14.10. ja 17.10.2022 videomateriaalia, jossa esiintyvien henkilöiden kasvot näkyvät. Saapuneiden materiaalien pohjalta hallitus päätti kokouksessaan 17.10.2022 siirtää keväällä 2021 tehdyt ilmoitukset uudelleen Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan käsittelyyn.

Kennelliitto käsittelee asian ripeästi sääntöjensä puitteissa. Koe- ja kilpailutoimikunta valmistelee uuden materiaalin pohjalta asian kiireellisenä hallitukselle, joka voi päättää sen siirtämisestä edelleen Kennelliiton eettiselle lautakunnalle. Hallitus voi myös ilmoittaessaan asian eettiselle lautakunnalle määrätä jäsenelle tai Kennelliittoon kuulumattomalle väliaikaisen lisäseuraamuksen siihen asti, kun asia on lopullisesti ratkaistu eettisessä lautakunnassa.

Suojelukoiraharrastuksen koe- ja koulutustoimintaan kehitetään omavalvontaa

Kennelliitto esittää Suomen Palveluskoiraliitolle ja Saksanpaimenkoiraliitolle yhteistyötä koe- ja koulutustoiminnan omavalvonnan kehittämiseksi. Yhteistyön ensimmäinen tavoite on, että jatkossa jäsenyhdistysten järjestämistä suojelukoirakoulutustilaisuuksista tulee tehdä etukäteisilmoitus ja nimetä koulutustilaisuuden vastuuhenkilö.

Jokainen koiraharrastaja voi vaikuttaa koirien kohteluun

Kennelliiton jäsenten edellytetään sitoutuvan vastuulliseen koiranpitoon. Kennelliitto kannustaa kaikkia, jotka mahdollisesti kohtaavat koiraharrastustoiminnassa koirien hyvinvointia vaarantavaa, Kennelliiton sääntöjen ja ohjeiden vastaista koiran käsittelyä, puuttumaan siihen välittömästi.

Koirien epäasiallisesta kohtelusta voi myös ilmoittaa Kennelliitolle. Ilmoitus tehdään sähköisesti harrastustoimintaa hallinnoivalle toimikunnalle. Lisää tietoa löytyy verkkosivuiltamme.

 

Lisätiedot

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
Harri Lehkonen

harri.lehkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 329 2188

Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja
Esa Kukkonen
esa.kukkonen@kennelliitto.fi
puh. 044 364 2271