Lonkkanivelen kasvuhäiriöohjeeseen tuli muutos vuoden 2016 alussa. Muutoksen mukaan koiran lonkat voidaan kuvata uudestaan vasta 12 kuukauden kuluttua edellisestä kuvauksesta. Aikaisemmin kuvausten välissä on pitänyt olla kuusi kuukautta.

Muutokseen on päädytty, koska muutokset nivelissä eli nivelrikon kehittyminen tapahtuvat usein melko hitaasti ja pidempi seuranta antaa luotettavamman tuloksen.

Lonkkanivelen kasvuhäiriöohjeen kohta 2 kuuluu nyt:

Koira voidaan uusintakuvata, mutta vasta 12 kuukauden kuluttua edellisestä kuvauksesta. Jos uusintakuvaus kuitenkin tehdään kuvausteknisistä syistä, on kuvaus aiheellista tehdä mahdollisimman pian. Lausunnon antaja saa nähtäväkseen kaikki aiemmat kuvat. Koirasta annettu lausunto voi uusintakuvauksen johdosta muuttua.

Kennelliiton hallitus hyväksyi päivityksen ohjeeseen kokouksessaan 9.4.2015. Muutos tuli voimaan 1.1.2016 ja se koskee tuosta päivästä alkaen otettuja uusintakuvia.

Koiran kasvatukseen ja terveyteen liittyvät säännöt ja ohjeet löydät täältä.