Kennelliitto laatii yhtenäisen ohjeistuksen siitä, miten uudet terveystutkimukset valmistellaan ennen niiden virallistamista. Ohjeistuksen puute nousi esille selvitettäessä olkanivelen osteokondroosin (OC) ja matalaraajaisten rotujen inkongruenssin (INC) lausuntojen tallentamisprosessin valmistelua.

- Valmistelu on poikennut Kennelliiton aikaisemmista käytännöistä, toteaa Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

Kennelliiton hallitus on keskeyttänyt yksimielisellä päätöksellä virallisten OC- ja INC-lausuntojen valmisteluprosessin. Kun ohjeistus on laadittu, voidaan OC- ja INC-lausuntojen valmistelua tarkastella uudelleen. Jatkovalmisteluista tiedotetaan, kun ohjeistus on laadittu ja se on hyväksytty.

- Käytännössä mikään ei ole muuttunut OC- ja INC-tutkimusten osalta, painottaa Lehkonen. Tutkimuksia voi edelleen teettää, ja niistä saa epävirallisia lausuntoja. Rotujärjestöt voivat koota tietoa oman rotunsa jalostuksen tueksi ja näitä tuloksia voidaan käyttää, kuten tähänkin asti, osana rodun jalostussuosituksia.

- Kannustamme kasvattajia ja muita koiranomistajia tekemään koirilleen myös epävirallisia tutkimuksia jalostustyön tueksi. Jo nyt on olemassa paljon jalostustyötä tukevaa tutkimustietoa, jota ei tallenneta Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. Tulevaisuudessa kaikki jalostusta tukeva tieto on hyvä saada näkyville jalostustietojärjestelmään.

Virallisten terveystutkimusten määrä on kasvanut viime vuosina vauhdilla. Kennelliitolla on käytössä toistakymmentä virallista terveystutkimusta. Eniten tutkitaan koirien silmiä. Yleisimpiä terveystutkimuksia ovat myös lonkka-, kyynär-, polvi- ja selkätutkimukset sekä erilaiset DNA-tutkimukset. Kennelliiton jalostustietojärjestelmään tallennettiin 96 500 terveystutkimuslausuntoa vuonna 2017, kun niitä vuonna 2011 tallennettiin 51 000. Suhteutettuna vuosittain rekisteröityjen koirien määrään tämä tarkoittaa sitä, että jokaiselle Suomessa rekisteröidylle koiralle tehdään koiran elinaikana noin kaksi virallista terveystutkimusta.

Lisätiedot
Harri Lehkonen
hallituksen puheenjohtaja, Suomen Kennelliitto
puh. 050 329 2188
harri.lehkonen@kennelliitto.fi