Ulkomuototuomarit ovat Kennelliiton luottamushenkilöitä. Ulkomuototuomari arvostelee koiria rotumääritelmän mukaan, puolueettomasti ja ammattitaitoisesti.

Ulkomuototuomarin tulee olla käyttäytymisensä ja arvostelukykynsä puolesta tehtävään sopiva henkilö, fyysisiltä ja henkisiltä ominaisuuksiltaan tuomaritehtävään kykenevä sekä Kennelliiton jäsen ja osoittaa jatkuvaa kiinnostusta kynologiseen toimintaan.

Hakuaika kurssille päättyy 25.3.2022. Vapaamuotoiset kirjalliset hakemukset on toimitettava Kennelliiton toimistoon osoitteella Suomen Kennelliitto / Paula Rekiranta, Kamreerintie 8, 02770 Espoo tai sähköpostilla (skannattuna) osoitteella paula.rekiranta@kennelliitto.fi viimeistään yllä mainittuna päivänä klo 15.00 mennessä.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan henkilötiedot sekä tieto harrastamastaan rodusta, jonka ulkomuototuomariksi hän on aluksi hakeutumassa. Hakemuksessa on lisäksi oltava liitteinä todistukset suoritetuista kursseista, todistus vaaditusta toiminnasta kehätoimitsijana sekä vahvistus kehätoimitsijapätevyyden voimassaolosta, kennelpiirin näyttelyohjaajalta sekä silmälääkärin tai optikon todistus näkökyvystä (minimi B-ajokortin vaatimus) ja selvitys normaalista värinäöstä.

25.3.2022 jälkeen toimitettuja liitteitä ei huomioida.

Lue lisää ulkomuototuomarin vaatimuksista ja kurssista alla olevasta tiedostosta.


Lisätietoja ulkomuototuomarikoulutuksesta antaa näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan esittelijä Paula Rekiranta, puh. 09 887 30219, paula.rekiranta@kennelliitto.fi.