Suomen Kennelliitto ja Helsingin yliopisto ovat sopineet 27. maaliskuuta Kennelliiton jalostustietojärjestelmään tallennettujen koirien terveystietojen luovuttamisesta Helsingin yliopiston alaisten tutkijoiden ja tutkijaryhmien käyttöön.

- Tieteellinen tutkimus tarjoaa jatkuvasti uutta, hyödyllistä tietoa koirien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Suomessa tehdään hyvin laadukasta tutkimustyötä tällä sektorilla. Olen erittäin iloinen siitä, että voimme tarjota jatkossa Helsingin yliopiston tutkijoiden käyttöön tietoa jalostustietojärjestelmästämme, sanoo Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Esa Kukkonen.

Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä on tietoa yli 2,1 miljoonasta koirasta. Parhaimmillaan tietoa voi hakea koirista aina 1900-luvun alkuun saakka. Koirien terveystietoja on näkyvillä parhaimmillaan 1950-luvulta saakka, jolloin ensimmäiset lonkkakuvaukset aloitettiin. Koirille tehtävien terveystutkimusten määrä on kasvanut vauhdilla 2000-luvulla. Vuonna 2023 jalostustietojärjestelmään tallennettiin yli 103 000 terveystutkimustulosta. Tarkempaa tietoa löytyy tiedotteesta verkkosivuiltamme.

Aineistopyynnöt Kennelliitolle tehdään tutkimushankekohtaisesti

Nyt tehty sopimus on niin sanottu puitesopimus, jonka perusteella yksittäiset tutkijat ja tutkijaryhmät voivat tehdä Kennelliitolle koirien terveystietoja koskevia aineistopyyntöjä. 

Laaja puitesopimus sisältää lyhyen ja ytimekkään aineistojen luovutussopimuksen. Aineistopyyntöjen toteuttaminen on sen avulla nopeampaa ja helpompaa, kun puitesopimus sisältää kaikki isommat linjaukset. Tutkijoiden tai tutkijaryhmien tarpeet vaihtelevat ja pyyntöjen sisällöt ovat yksilöllisiä, joten ne pystytään huomioimaan paremmin.

Pyynnöt voi lähettää Kennelliitolle sähköpostiosoitteeseen aineistopyynnot@kennelliitto.fi. Kun pyyntö on tarkentunut, allekirjoittavat yliopisto ja Kennelliitto sähköisessä järjestelmässä aineiston luovutussopimuksen. Tämän jälkeen Kennelliitto toimittaa tutkijoille tiedot teknisiä järjestelmiä käyttäen sovitulla tavalla ja aikataulussa.