Kaikkien elossa olevien Suomessa asuvien koirien tunniste- ja omistajatiedot on ilmoitettava vuoden 2023 alusta Ruokaviraston ylläpitämään rekisteriin. Suomen Kennelliiton tavoitteena on, että koirien rekisteröinti viranomaisrekisteriin olisi jatkossa mahdollisimman helppoa ja edullista niille, jotka ovat jo rekisteröineet koiransa Kennelliittoon.

Ruokaviraston koirarekisterin tavoitetilan arkkitehtuurissa on määritelty Kennelliitolle mahdollisuus lähettää tietoja rajapinnan kautta viranomaisrekisteriin. Jos tämä toteutuu, Kennelliiton tavoitteena on mahdollistaa jäsentensä asiointi Kennelliiton omien järjestelmien kautta jatkossakin. Kennelliitto voi kehittää toimintojaan Ruokaviraston koirarekisterin rajapinnan vaatimusten mukaisiksi.

- Kennelliittoon rekisteröidään vuosittain yli 50 000 koiraa, arviolta noin kolme neljästä Suomen koirasta. Rekisterissämme on yli puoli miljoonaa elossa olevaa koiraa. Siksi toivomme, että rekisterimme tietoa voitaisiin hyödyntää jatkossa Ruokaviraston rekisterissä koiranomistajalle helpolla ja edullisella tavalla, jos koiran omistaja antaa tähän luvan, sanoo Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

Kennelliitto seuraa Ruokaviraston rekisterin rakentamista ja tiedotamme jäsenistöllemme lisää heti, kun uutta tietoa on saatavilla.

Viranomaisrekisteri ei korvaa Kennelliiton rekisteriä

Ruokaviraston rekisteriin tullaan merkitsemään tiedot koiran haltijasta, koiran mikrosirun tunnistuskoodi, sirun asettajan nimi ja osoite sekä sirun asettamispäivämäärä, koiran syntymäaika tai arvio siitä, ja koiran syntymämaa. Lisäksi rekisteriin merkitään koiran nimi ilmoittajan antamassa muodossa, koiran syntymämaa, jos se ei ole Suomi sekä koiran rotu, tai sen puuttuessa tiedot koiran tuntomerkeistä, sekä koiran sukupuoli ja väri.

Viranomaisrekisteriin ei tallenneta koiran sukutauluja eikä harrastustoimintaan liittyviä tietoja. Kennelliiton rekisterissä on näkyvillä koirien sukutaulut, terveystutkimustulokset sekä koe-, kilpailu- ja näyttelytulokset. Tämä tieto on arvokasta etenkin koirakasvattajille ja rotuyhdistyksille sekä kaikille niille, jotka ovat hankkimassa koiraa.

Rekisteröintipakko koskee myös tuontikoiria

Kaikki 1.1.2023 jälkeen syntyneet koirat on tunnistusmerkittävä ja rekisteröitävä Ruokaviraston rekisteriin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua koiran syntymästä. Jos koira luovutetaan uudelle omistajalle ennen tätä, on koira tunnistusmerkittävä ja ilmoitettava rekisteriin ennen kuin se luovutetaan uudelle omistajalleen.

Myös ennen 1.1.2023 syntyneet koirat on tunnistusmerkittävä ja ilmoitettava rekisteriin viimeistään 31.12.2023 mennessä. Suomeen tuotavien koirien on oltava tunnistusmerkittyjä ja ne on ilmoitettava Ruokaviraston rekisteriin neljän viikon kuluessa koiran saapumisesta Suomeen tai ennen koiran luovuttamista uudelle haltijalle, jos koira luovutetaan ennen neljän viikon määräaikaa. Suomessa väliaikaisesti yli kolme kuukautta oleskeleva koira on ilmoitettava rekisteriin vastaavassa määräajassa.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä rekisteröintivelvollisuus on koiran haltijalla. Tällä tarkoitetaan henkilöä, joka omistaa koiran, tai jonka hallinnassa koira on. Haltijoita voi olla useampi. Koiran haltija voi myös olla oikeushenkilö.

Koiran haltijamuutoksesta ja kuolemasta on ilmoitettava viranomaisrekisteriin

Koira ilmoitetaan rekisteriin tunnistusmerkinnän yhteydessä saatavan tunnistustodistuksen perusteella. Rekisteröinnin voi tehdä joko sähköisesti tai postitse Ruokaviraston vahvistamalla lomakkeella.

Haltijan on ilmoitettava koiran rekisteriin ilmoitettujen tietojen muutoksista Ruokavirastolle kuukauden kuluessa muutoksesta. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä alle kolme kuukautta kestävästä tilapäisestä muutoksesta. Kun koira vaihtaa haltijaa, on sekä uuden että entisen haltijan ilmoitettava tästä rekisteriin määräajassa.

Kun koira kuolee, lopetetaan tai katoaa, on koiran haltijan ilmoitettava asiasta tieto rekisteriin viimeistään kuukauden kuluessa tapahtumasta.

Lisätietoja Ruokaviraston tulevasta koirarekisteristä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus koirien tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä