Kaipaatko sosiaalista harrastusta? Haluatko tukea ihmisten ja koirien hyvinvointia? Pidätkö lukutaidon ja lukemisen edistämistä tärkeänä? Hyvä, hae siis oman alueesi vapaaehtoiseksi Suomen Kennelliiton lukukoiratoimintaan!

Suomen Kennelliitto hakee nyt alueellisia lukukoirayhteyshenkilöitä tukemaan jatkuvasti suosiotaan kasvattavan lukukoiratoiminnan kehittämistä. Kennelliiton lukukoiratoiminta on eläinavusteista toimintaa, joka perustuu vapaaehtoisuuteen. Lukukoirat työskentelevät pääasiassa kirjastoissa, joissa niiden tehtävänä on kuunnella lukijaa ja olla läsnä. Tutkitusti koiran läsnäolo rentouttaa lukijaa, lievittää stressiä ja tukee hyvinvointia ja oppimista.

Kennelliitto vastaa koirien soveltuvuuden arvioinnista ja koiranohjaajien kouluttamisesta. Koulutamme myös valitut lukukoirayhteyshenkilöt tehtäväänsä.

Lukukoirayhteyshenkilöt koordinoivat oman alueensa lukukoiratoimintaa yhteistyössä kennelpiirin kaverikoiravastaavan kanssa. Lukukoirayhteyshenkilö tekee yhteistyötä myös lukukoiraohjaajien, Kennelliiton kaveri- ja lukukoiratyöryhmän sekä oman kennelpiirinsä kanssa.

Lukukoirayhteyshenkilön tehtävänä on

  • koordinoida, järjestää ja toteuttaa lukukoirakurssien ja uusien koirakoiden soveltuvuusarvioinnit yhteistyössä kennelpiirin kaverikoiravastaavan ja alueen lukukoiraohjaajien kanssa. Tarvittaessa apuna on Kennelliiton kaveri- ja lukukoiratyöryhmä.
  • vastata alueensa lukukoiratoiminnan viestinnästä ja tiedotuksesta koirakoiden, kennelpiirin kaverikoiravastaavan sekä tarvittaessa muiden lukukoirayhteyshenkilöiden välillä.
  • huolehtia lukukoiratoiminnan käytännön järjestelyistä, kuten lukukoirakoiden ja lukukohteiden yhteystietojen tallennuksesta ja välittämisestä lukukoiranohjaajille.
  • opastaa ja tukea lukukoiranohjaajia sekä  tilata tarvittavat materiaalit Kennelliitosta sekä välittää ne koirakoille.
  • laatia oman alueen lukukoiratoiminnan toimintasuunnitelma ja -kertomus vuosittain yhteistyössä kennelpiirin kaverikoiravastaavan kanssa.
  • kerätä lukukoirakäyntien ja lukijoiden määrät sovitusti ja siten tukea toiminnan vaikuttavuuden mittaamista, arviointia ja kehittämistä.

Hakemillamme henkilöillä on

  • vahvat vuorovaikutus- ja organisointitaidot.
  • vankka kiinnostus ihmisten ja koirien hyvinvointia kohtaan.
  • into olla mukana kehittämässä lukukoiratoimintaa.

Tehtävään ei sisällä luottamushenkilön vastuita, mutta odotamme valituksi tulevien henkilöiden olevan valmiita sitoutumaan tärkeään tehtävään. Lukukoirayhteyshenkilönä saat merkityksellisiä kohtaamisia ihmisten ja koirien kanssa, vastapainoa työlle sekä toisaalta vahvistaa työelämässäkin tärkeitä taitoja.  

Jos innostuit mahdollisuudesta päästä mukaan antoisaan harrastukseen, lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi PDF-muodossa Kennelliiton kaveri- ja lukukoirakoordinaattori Sanna Feodoroff-Piriselle kaverikoirat@kennelliitto.fi

Haku on avoin, kunnes kaikkiin kennelpiireihin on löydetty sopiva henkilö. Kennelliitto järjestää lukukoirayhteyshenkilöille koulutuksia, joihin osallistuminen on edellytys tehtävässä toimimiselle.

Tutustu tarkemmin lukukoiratoimintaan ja lukukoiratoiminnan laatusuositukseen.

Lisätietoja:

Sanna Feodoroff-Pirinen
kaveri- ja lukukoirakoordinaattori, Suomen Kennelliitto ry
kaverikoirat@kennelliitto.fi
09 8873 0204