Kennelliitto on antanut oikeusministeriölle lausunnon vapaaehtoistoimintaa kehittävän Vapaa – Fri! -hankkeen väliraportista. Lausunnossa korostetaan koiraharrastajien vapaaehtoistoiminnan merkitystä yhteiskunnalle ja harrastuspaikkojen tarvetta.

Vapaa – Fri! -hankkeen tavoitteena on edistää vapaaehtoistoiminnan asemaa ikääntyvässä yhteiskunnassa. Vapaaehtoistoiminta edistää tutkitusti ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Hyödyt eivät rajoitu ainoastaan vapaaehtoistoiminnassa apua saavien ihmisten hyvinvointivaikutuksiin, vaan myös vapaehtoistoiminnassa mukana oleminen itsessään edistää ihmisten hyvinvointia, todetaan hankkeen väliraportissa.

Kennelliiton ja sen jäsenyhdistysten kautta erilaisissa vapaaehtoistoiminnoissa on mukana reilut 30 000 henkilöä erilaisissa kattojärjestön, sen alueellisena organisaationa toimivien kennelpiirien ja jäsenyhdistysten luottamustoimissa, näyttely-, koe- ja kilpailutoimintojen tehtävissä sekä kaverikoira-, lukukoira- ja nuorisotoiminnassa. Koiraharrastus hyödyttää yhteiskuntaa monin tavoin.

Ikääntyminen näkyy myös Kennelliiton aktiiveissa toimijoissa. Kennelliiton vuonna 2019 Taloustutkimuksella tehdyn jäsensegmentointitutkimuksen mukaan aktiivisista koiraharrastustoimijoista naisista 60 prosenttia ja miehistä 48 prosenttia on yli 50-vuotiaita. Eläkeikäisiä, yli 65-vuotiaita on naisista 15 prosenttia ja miehistä 9 prosenttia.

- Kuten Vapaa! – Fri! -hankkeen väliraportissa on todettu, niin keskeistä on, että julkinen hallinto tunnistaa ja tunnustaa vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallisen merkityksen ja antaa toiminnalle painoarvoa julkisessa päätöksenteossa. Olemme myös samaa mieltä siitä, että on tärkeää luoda entistä enemmän kohtaamisen paikkoja, joissa julkisen hallinnon edustajat ja kansalaistoimijat kohtaavat yhteisissä keskusteluissa keskinäisen luottamuksen synnyttämiseksi, todetaan Kennelliiton lausunnossa.

Vuoden 2019 jäsensegmentointikyselyn tulokset kertovat, että erilaisissa toiminnoissa mukana oleville aktiiveille keskeisin asia olla mukana toiminnassa on kiinnostus koiraan ja mahdollisuus harrastaa koiran kanssa. Siksi yhteistyö kuntien kanssa, jotta koiraharrastajilla on käytössä riittävästi harrastuskenttiä ja muita koiraharrastuspaikkoja, koira-aitauksia ja koirametsiä, on keskeistä. Kennelliitto haluaa kehittää yhteistyötä kuntien kanssa paikallisen koiraharrastuksen edistämiseksi ja sen arvostuksen nostamiseksi. Tätä kautta myös kunnat voivat saada monenlaisia yhteiskunnallisia hyötyjä.

Vaikka vapaaehtoistoiminta on nimenomaan vapaaehtoista toimintaa hyvän asian puolesta, auttaa vapaaehtoisten sitoutumisessa toimintaan se, jos heitä voidaan palkita siitä jotenkin. Tällä hetkellä veroviranomaiset ovat linjanneet hyvin tiukasti sen, missä menee palkkion verollisuuden raja. Tämä aiheuttaa monelle yhdistykselle paljon ylimääräistä työtä. Koska vapaaehtoistyö hyödyttää monella tavoin yhteiskuntaa, olisi hyvä harkita, voisiko palkkioiden verotuksellista rajaa nostaa hieman.

Koko Kennelliiton lausunnon voi lukea täällä.

Vapaa – Fri! -hankkeen väliraporttiin voi tutustua täällä.

 

Lisätiedot:

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
Harri Lehkonen

harri.lehkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 329 2188