Kennelliiton valtuusto kokoontui Espoon Hanasaaressa 26. toukokuuta. Kokouksessa muun muassa vahvistettiin Kennelliiton vuoden 2023 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätettiin vuoden 2025 jäsen- ja liittymismaksuista. 

Valtuuston kokouksessa oli läsnä 114 äänivaltaista valtuutettua.

- Kevätvaltuustossa on usein kevätjuhlan tunnelma. Kokoonnumme yhteen summaamaan kulunutta vuotta ja palkitsemme koiraharrastustyössä ansioituneita henkilöitä, totesi valtuuston puheenjohtaja Eeva Anttinen.

Hän muistutti valtuuston avauspuheessa siitä, että koiraharrastamisen tulisi innostaa ihmisiä mukaan harrastukseen. 

- Harrastuksen kehittämiseksi on tärkeää, että pystymme keskustelemaan rakentavasti keskenämme. Yhdessä tekeminen on harrastuksen liima. Jos emme siedä erilaisia mielipiteitä, sahaamme omaa oksaamme, hän painotti. 

Valtuustoa edeltävässä seminaarissa käytiin läpi ajankohtaisia asioita

Valtuuston kokousta edeltävä päivänä järjestettiin valtuustoseminaari, jota Kennelliiton jäsenet pääsivät seuraamaan valtuustoseminaaria suorana verkossa. Seminaarissa kerrottiin Kennelliiton tietojärjestelmien uudistamisesta, Koirien hyvinvointityöryhmän työstä, Kennelliiton antidopingsäännön päivittämisestä sekä luolakoirien taipumuskokeiden nykytilasta ja tulevaisuudesta. Lopuksi Eeva Anttinen avasi keskustelua rotujärjestöstatuksesta. 

Tällä hetkellä osan rotujärjestöistä toiminta on hiipunut niin, ettei niiden toiminta enää vastaa rotujärjestöjen ohjesäännön mukaista statusta. Siksi niissä rotujärjestöissä, joissa ei enää välttämättä ole mahdollisuuksia toimia rotujärjestönä, tulisi miettiä vaihtoehtoisia toimintamalleja, painotti Anttinen. Voisiko esimerkiksi kaksi pientä rotujärjestöä yhdistää voimansa, tai voisiko rotujärjestö vaihtoehtoisesti luopua rotujärjestöstatuksesta ja toimia jatkossa rotuyhdistyksenä jonkun muun rotujärjestön alla?

Pertti Korhosesta Kennelliiton kunniajäsen 

Valtuuston kokouksen aluksi paljastettiin Kennelliiton hallituksen aiemman puheenjohtajan Harri Lehkosen muotokuva, jonka on maalannut taitelija Riikka Lenkkeri

Valtuusto kutsui Kennelliiton uudeksi kunniajäseneksi useissa liiton eri luottamustehtävissä pitkään toimineen Pertti Korhosen. Hän on myös tehnyt merkittävää työtä suomenpystykorvan terveystutkimusten edistämisessä ja rodun sukutaulujen kartoittamisessa.

Kennelliiton hallituksen jäsen, jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Kirsi Sainiolle luovutettiin Kennelliiton Pro Cane Sano -ansiomerkki pitkäaikaisesta työstä koirien terveyden ja hyvinvoinnin kehittämiseksi.

Kennelliiton kultaisen ansiomerkin vastaanottivat kokouksessa Liisa Lehtonen ja Risto Ojanperä.

Valtuustolle esiteltiin myös uudet ylituomari emeritukset ja emeritat, joista paikalla kokouksen alussa olivat Seppo Markelin ja Paavo Rapila.

Harri Lehkosen muotokuva
Harri Lehkosen muotokuvan on maalannut Riikka Lenkkeri.

 

Risto Ojanperä sekä Liisa Lehtonen
Kuvassa kultaisen ansiomerkin saaneet Risto Ojanperä ja Liisa Lehtonen
Pro Cane Sano - Kirsi Sainio
Pro Cane Sano -ansiomitalilla kokouksessa palkittu Kirsi Sainio


Rotujärjestölehtikilpailun voiton vei Göötti

Kokouksessa palkittiin Koiramme-lehden Rotujärjestölehtikilpailun voittajat. Voiton vei Länsigöötanmaanpystykorvien Göötti, jonka vastaava päätoimittaja on Milena Eklund. Lehti sai kiitosta siitä, että se on huolella tehty ja siististi tilaa säästäen taitettu, malliesimerkki erinomaisesta tiimityöstä. Jutut ovat informatiivisia, juttuvalikoima laaja ja runsas sekä monipuolinen kuvitus rotulehtien parasta A-luokkaa. 

Toiseksi kilpailussa tuli Suomen Noutajakoirajärjestön Nuusku, jonka vastaava toimittaja on Tobina Nyman. Kolmantena palkittiin Suomen Collieyhdistyksen Colliesanomat. Lehden vastaava päätoimittaja on Satu Havukainen.

Rotujärjestölehtikilpailusta voi lukea tarkemmin tästä uutisesta.

Toimintavuosi 2023 oli edelleen alijäämäinen

Valtuusto hyväksyi Kennelliiton vuoden 2023 tilinpäätöksen. Kennelliiton talous- ja hallintopäällikkö Unka Sarsila-Etelämäki kertoi lauantain valtuustoseminaarissa Kennelliiton talouden näkymistä. Talouden suunnittelussa tulevina vuosina on otettava yhä paremmin huomioon yhteiskunnan yleisen tilanteen vaikutus talouteen. Yleinen kustannustaso on noussut, ja koirien rekisteröintimäärät ovat laskeneet. Se vaikuttaa myös Kennelliiton talouteen sekä jäsenmääriin. Kennelliitossa tulisi miettiä sitä, miten jäsenpitoa voidaan parantaa, ja mitä mahdollisia uusia jäsenetuja jäsenille voidaan tarjota.

Valtuusto sai tiedoksi Kennelliiton vuoden 2023 vuosikertomukseen, joka tullaan julkaisemaan verkkosivuilla lähiaikoina.

Jäsenmaksut vuonna 2025 samat kuin tänä vuonna

Valtuusto päätti äänin 69–41, että Kennelliiton jäsenmaksut eivät nouse vuonna 2025, vaan ne pysyvät samoina kuin vuonna 2024. Kennelliiton hallitus oli esittänyt jäsenmaksujen korottamista.

Jäsenmaksut vuonna 2025 ovat: 

Henkilöjäsen 42 euroa
Perhejäsen 24 euroa
Nuorisojäsen (alle 18 vuotta) 24 euroa
Jäsenyhdistys 40 euroa.

Kennelliiton antidopingsääntö ja jääviyssäännöt uudistuvat

Valtuusto hyväksyi uuden antidopingsäännön, joka on päivitetty vastaamaan paremmin antidopingtoiminnan tarpeita ja nykypäivää, kuten voimassaolevaa eläinten hyvinvointilakia. Päivitetyssä säännössä on myös ensimmäistä kertaa määritelty antidopingrikkomusten asteet. Lähtökohtana antidopingtoiminnassa on, että vain terveet koirat kilpailevat, painotti sääntömuutokset esitellyt Kennelliiton antidopingtyöryhmän puheenjohtaja Marja Kosonen. Uusi antidopingsääntö tulee voimaan 1.1.2025.

Valtuusto hyväksyi äänin 85–20 (käytössä äänestyksessä oli 113 ääntä) esitetyssä muodossaan uuden Kennelliiton yleisen jääviyssäännön, joka tulee voimaan 1.1.2026. Vastaesityksen mukaan sääntöesitys olisi palautettu uudelleenvalmisteltavaksi. Ennen uuden säännön voimaantuloa sääntömuutos tulee sisällyttää eri koe- ja kilpailumuotojen ohjeisiin.  Yleisessä jääviyssäännössä kokeille ja kilpailuille sekä koiranäyttelyille on omat osionsa. Tavoitteena on ollut yhtenäistää jääviyssääntöjä mahdollisimman pitkälle. Eri koemuodoissa on kuitenkin vielä mahdollista tehdä koekohtaisia tiukennuksia.

Muutoksia valionarvosääntöihin 

Valtuusto hyväksyi esitysten mukaisesti australiankelpieiden, airedalenterriereiden, belgianpaimenkoiran ja beaucenpaimenkoiran uudet muotovalionsäännöt. 

Valtuusto hyväksyi myös agilityn uuden valionarvosäännön sekä alaskanmalamuuttien kuormanvetovalionarvosäännön ja alaskanmalamuuttien kuormavetokokeen sääntömuutoksen esitysten mukaisesti. Alaskanmalamuuttien kuormanverokokeen sääntömuutosta on työstetty Ruokaviraston eläinkilpailuista antamien ohjeiden ja Kennelliiton koirien hyvinvointityöryhmän lausunnot huomioon ottaen. Kaikki hyväksytyt sääntömuutokset tulevat voimaan 1.1.2025.

Kokouksen lopuksi valtuusto sai tiedoksi hallituksen hyväksymät rotukohtaiset perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmat (PEVISA), joita koskeva esitys tai päätös ei ole ollut PEVISA-säännön mukainen. Näitä olivat saksanpaimenkoiran, australianpaimenkoiran ja bullmastiffin PEVISA-ohjelmat.


Lisätiedot:

Eeva Anttinen, Kennelliiton valtuuston puheenjohtaja
eeva.anttinen@kennelliitto.fi
puh. 050 407 8484

Esa Kukkonen, Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
esa.kukkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 548 2682