Kennelliiton valtuusto kokoontui Espoon Hanasaaressa 29. toukokuuta. Kokouksessa muun muassa vahvistettiin Kennelliiton vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös ja päätettiin vuoden 2023 jäsen- ja liittymismaksuista.

Valtuuston kokouksessa oli läsnä 114 äänivaltaista valtuutettua. Kokous päättyi sunnuntaina jo ennen puoltapäivää.

- Kokous sujui tehokkaasti ja hyvässä hengessä. Kaikki olivat hyvin valmistautuneita ja keskustelu rakentavaa, kiitteli valtuuston puheenjohtaja Eeva Anttinen kokouksen päätteeksi.

Kultaiset ansiomerkit kevät 2022_Pertti Nisonen
Kennelliiton kultaisella ansiomerkillä palkittiin Mari Jänisniemi-Honkala ja Jouko Saukkonen. Ansiomerkit luovutti palkituille Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen. Kuva: Pertti Nisonen

Kaksi ansioitunutta järjestötoimijaa palkittiin kultaisella ansiomerkillä

Kokouksen aluksi palkittiin Kennelliiton kultaisen ansiomerkin saajat. Mari Jänisniemi-Honkala on muun muassa Kennelliiton valtuuston jäsen, Salpausselän kennelpiirin hallituksen jäsen ja aluekouluttaja. Jouko Saukkonen on toiminut muun muassa Kennelliiton valtuuston jäsenenä ja Kymenläänin kennelpiirin hallituksen jäsenenä. He ovat toimineet monilla tavoin aktiivisesti harrastamiensa rotujen piirissä.

Valtuustolle esiteltiin myös uudet emeritiusylituomarit Aarno Myllymäki, Teemu Suikkanen ja Matti Tuomola.

Palkitut rotujärjestölehdet 2022_Pertti Nisonen
Rotujärjestölehtikilpailussa palkittujen lehtien tekijät saivat diplomit ja kukkaset Koiramme-lehden päätoimittaja Tapio Eerolalta. Keskellä voiton vieneen Borderin päätoimittaja Kirsi Lindroos ja oikealla kolmanneksi tuleen Golden Ringin päätoimittaja Carita Lifländer. Toiseksi tulleen Border & kelpieuutisten tekijät eivät päässeet kokoukseen vastaanottamaan lehden saamaa palkintoa. Kuva: Pertti Nisonen

Rotujärjestölehtikilpailun voiton vei Borderi-lehti

Lisäksi palkittiin Koiramme-lehden Rotujärjestölehtikilpailun voittajat. Voiton vei Borderikerho ry:n Borderi, joka päätoimittaja on Kirsi Lindroos. Lehden suunnittelusta ja taitosta vastaa Joonas Jukka. Toiseksi tuli Suomen bordercolliet & australiankelpiet ry:n  Border & kelpieuutiset, päätoimittajanaan Outi Huuskonen ja taittajana Kaisa Eskola. Kolmannen palkinnon sai Kultainen Rengas – Golden Ring ry:n Golden Ring, päätoimittajanaan Carita Lifländer, taittajana ja ulkoasusta vastaavana Eija Kuusela.

Kaksi uutta rotujärjestöä

Valtuusto hyväksyi kaksi uutta rotujärjestöä - Alaskanmalamuuttiyhdistys ry:n ja Suomen Eurasier Kerho ry:n. Molemmilla uusilla rotujärjestöillä on läsnäolo-oikeus valtuuston kokouksissa nykyisen valtuustokauden 2020–2022 aikana.

Koronapandemia ja Kamreerintien kiinteistön osakkeiden myynti vaikuttivat vuoden 2021 talouteen

Valtuuston hyväksymä Kennelliiton vuoden 2021 tilinpäätös on 1,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Showlink Oy:n oli hieman positiivinen, Kustannus Oy Koiramme tulos oli alijäämäinen ja Prettybit Projects Oy:n tulos oli positiivinen.

Koronapandemia vaikutti merkittävästi Kennelliiton talouteen kuluneena vuonna, sillä tapahtumia ja kokouksia peruttiin, ja kokouksia pidettiin etäkokouksina, joten niihin budjetoidut menot eivät toteutuneet täysimääräisinä. Tuotot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna sekä rekisteröinti,- jäsen- että terveystutkimustuotoissa. Tuottoja saatiin lisäksi Kennelliiton myymistä Kamreerintien kiinteistöosakkeista sekä Messukeskuksen Kennelliitolle Koiramessujen siirrosta Slush-tapahtuman takia myöhempään ajankohtaan maksamasta korvauksesta.

Valtuuston kokouksessa tiedoksi saama Kennelliiton vuosikertomus julkaistaan kesäkuun alussa Kennelliiton verkkosivuilla.

Vuoden 2023 jäsenmaksuihin ei muutoksia

Valtuusto päätti, että vuoden 2023 jäsenmaksut säilyvät ennallaan:

Henkilöjäsen 40 euroa
Perhejäsen 21 euroa
Nuorisojäsen (alle 18  vuotta) 24 euroa
Jäsenyhdistys 40 euroa.

Esitys terveystutkimusmaksujen alentamisesta siirtyy käsiteltäväksi syysvaltuuston kokouksessa

Suomen Welsh Corgi Seura ry on esittänyt Kennelliiton hallitukselle, että valtuuston käsiteltäväksi viedään esitys tai aloite kaikkien terveystutkimusten lausuntomaksujen alentamisesta puoleen nykyisestä, ja ettei maksuja myöskään korotettaisi uuden valtuustokauden aikana. Valtuusto päätti hallituksen esityksen mukaisesti hylätä esityksen, sillä muutoksen tekeminen kesken vuoden vaatisi muutosta kuluvan vuoden talousarvioon. Asian käsittely siirtyy syysvaltuustoon 2022 vuoden 2023 talousarvion käsittelyn yhteyteen.

Avustuksia kennelpiireille, rotujärjestöille ja -yhdistyksille kasvatettiin vuodelle 2022

Valtuusto päätti, että niille kennelpiireille, joiden toteutunut piiriverotulo jäi alle 40 prosenttia budjetoidusta vuodelta 2021, ja jotka ovat anoneet avustusta, myönnetään ylimääräistä avustusta vuonna 2022 yhteensä 66 000 euroa. Valtuusto päätti myös, että vuonna 2022 rotujärjestöille ja rotuyhdistyksille myönnetään vuosittainen avustus kaksinkertaisena.

Muutoksia valionarvosääntöihin

Valtuusto hyväksyi bouvierin ja ardennienkarjakoiran uuden muotovalionarvosäännön. Sen mukaan koiran tulee saada hyväksytty tulos jostakin palveluskoira- tai pelastuskoiralajin alimmasta luokasta, ei käyttäytymiskoe eikä pelastuskoiralajin soveltuvuuskoe.

Valtuusto hyväksyi bordercollieiden ja australiankelpieiden uudet paimennusvalionarvosäännön. Koira saa paimennusvalion arvon (FI PVA-TS), kun sillä on 3 x erinomainen (ERI) paimennuskokeen (PAIM) ylimmästä luokasta vähintään kahdelta eri tuomarilta. Koira saa paimennusvalion arvon (FI PVA-BCAK), kun sillä on 3 x 1 palkinto paimennuskokeesta bordercollieille ja australiankelpieille (PAIM-BC & AK) ylimmästä luokasta vähintään kahdelta eri tuomarilta.

Valtuusto hyväksyi myös islanninlammaskoiran uuden muotovalionarvosäännön. Sen mukaan islanninlammaskoiralta ei vaadita koetulosvaatimusta Suomen muotovalionarvoon (FI MVA). Valionarvo on anottava koiralle viimeistään viisi vuotta viimeisestä siihen oikeuttavasta tuloksesta, jonka jälkeen sitä ei enää myönnetä.

Kaikki muutokset tulevat voimaan 1.1.2023. Valionarvosäännöt ovat voimassa vähintään viisi vuotta voimaantulopäivästä, eikä muutosesityksiä käsitellä sinä aikana.

Agilityyn uusi kilpailusääntö

Valtuusto hyväksyi Suomen Agilityliiton esityksen agilityn uudeksi kilpailusäännöksi (A). Sääntö on ollut tarpeen päivittää kansainvälisen kennelunioni FCI:n sääntöjä vastaavaksi. Muutos vaikuttaa säännön liitteeseen, jossa muun muassa määritellään agilitykilpailujen kokoluokkarajat. Sääntö tulee voimaan 1.1.2023. Sääntö on voimassa vähintään viisi vuotta voimaantulopäivästä, eikä muutosesityksiä käsitellä sinä aikana.

Saksanpaimenkoirien erikoisnäyttelysäännöt päätettiin lakkauttaa

Äänin 72-25 valtuusto ei hyväksynyt Saksanpaimenkoiraliitto ry:n esitystä muutoksiksi saksanpaimenkoirien erikoisnäyttelyssääntöihin. Saksanpaimenkoirien erikoisnäyttely on ollut ainoa erikoisnäyttely, jota ei käydä Kennelliiton yleisillä näyttelysäännöillä. Muissa Pohjoismaissa näillä säännöillä käytävät saksanpaimenkoirien erikoisnäyttelyt ovat epävirallisia.

Valtuusto päätti, että saksanpaimenkoirien erikoisnäyttelysäännöt lakkautetaan. Muutos tulee voimaan 1.1.2023. Tätä aikaisemmin myönnetyt saksanpaimenkoirien erikoisnäyttelyt voidaan järjestää lakkautettavilla säännöillä.

Kennelpiirien mallisääntöjä tarkistettiin

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan kennelpiirien mallisäännöt tarkistettuina Patentti- ja rekisterihallituksen tekemillä muutoksilla.

Kokouksen lopuksi valtuusto sai tiedoksi hallituksen hyväksymät rotukohtaiset perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmat (PEVISA), joita koskeva esitys tai päätös ei ole ollut PEVISA-säännön mukainen. Näitä olivat belgianpaimenkoiran, bretonin sekä lyhyt- ja pitkäkarvaisen weimarinseisojan PEVISA-ohjelmat.


Lisätiedot:

Eeva Anttinen, Kennelliiton valtuuston puheenjohtaja
eeva.anttinen@kennelliitto.fi
puh. 050 407 8484

Harri Lehkonen, Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 329 2188