Kennelliitolla on viisi erilaista uutiskirjettä: Kenneluutiset, Kennelliiton jäsenkirje, Kennelliiton kasvattajakirje, Kennelliiton eläinlääkärikirje ja Kennelliiton markkinointikirje. Uutiskirjeet sisältävät ajankohtaista tietoa koirista, tapahtumista ja Kennelliiton palveluista.

Voit tutustua Kennelliiton uutiskirjeisiin tällä sivulla.

Kenneluutiset

Kennelliitolla on noin 2000 jäsenyhdistystä. Alueellista toimintaa koordinoivat 19 kennelpiiriä, joiden jäseninä on rotuyhdistyksiä ja erilaisia koiraharrastusyhdistyksiä. Rotujen jalostusta ohjaavat ja kehittävät 95 rotujärjestöä.

Kenneluutiset on Suomen Kennelliiton sähköinen, noin kerran kuussa ilmestyvä tiedote jäsenyhdistyksille ja toimihenkilöille. Se sisältää muun muassa hallituksen päätöksiä, toimikuntien tiedotteita ja muita ajankohtaisia asioita Kennelliitosta ja koiramaailmasta.

Jäsenkirje

Kennelliitto on valtakunnallinen koira-alan asiantuntijajärjestö, edunvalvoja ja vaikuttaja. Jäseninämme on noin 147 000 suomalaista koiranomistajaa, joista noin 3000 on nuorisojäsentä. Lisäksi jäsenistöömme kuuluu noin 2000 yhdistystä. Järjestämme monipuolista toimintaa, koulutuksia ja tapahtumia koiranomistajille ja koiraharrastajille.

Jäsenkirje on Suomen Kennelliiton sähköinen uutiskirje jäsenille. Kirjeessä tiedotetaan jäsenasioista, kuten jäseneduista, tapahtumista, koulutuksista ja kokouksista sekä muista ajankohtaisista asioista.

Kasvattajakirje

Suomessa on noin 13 000 koirankasvattajaa, jotka ovat kasvattaneet pentueen viimeisen viiden vuoden aikana. Suuri osa kasvatustyöstä on hyvin pienimuotoista kotikasvatusta. Kennelliitto tukee vastuullista koirankasvatusta. Tarjoamme koirien jalostukseen ja hyvinvointiin liittyvää neuvontaa, järjestämme kursseja kasvattajille ja rotuyhdistysten jalostusneuvojille, ylläpidämme koirien terveys- ja luonnetietoja sisältävää jalostustietojärjestelmää ja vastaamme koirien rekisteröinnistä, tunnistusmerkintäasioista, kennelnimistä ja kennelneuvonnasta.

Kasvattajakirje on Suomen Kennelliiton sähköinen uutiskirje kasvattajille. Kasvattajakirje sisältää tietoa esimerkiksi kasvattajia koskevista ajankohtaisista asioista, päivitetyistä ohjeista ja säännöistä, tapahtumista, koulutuksista ja kursseista.

Eläinlääkärikirje

Eläinlääkärit ovat Kennelliiton tärkeitä yhteistyökumppaneita koirien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kennelliiton jalostustietojärjestelmään kirjataan vuosittain reilusti yli 80 000 koirien terveystutkimustulosta.

Eläinlääkärikirje on Suomen Kennelliiton sähköinen uutiskirje eläinlääkäreille ja klinikoille. Eläinlääkärikirje sisältää tietoa eläinlääkäreitä ja -hoitajia koskevista ajankohtaisista asioista, kuten koirien terveystutkimusohjeista, tietoa päivitetyistä ohjeista ja ohjeistuksista, tapahtumista ja Kennelliiton palveluista.

Markkinointikirje

Markkinointikirje on Suomen Kennelliiton sähköinen uutiskirje. Markkinointikirjeessä markkinoidaan muun muassa tapahtumia, kuten esimerkiksi Koiramessuja. 

 

Voit tilata sinua kiinnostavat uutiskirjeet sähköpostiisi täältä.