Muutos näyttelyitä täydentäviin ohjeisiin

Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 17.8.2023, että näyttelysääntöjä täydentävien ohjeiden kohtaan 5.1. muutetaan muotoon:

5.1 Yleistä 

Kansainvälisiin, Nord- ja kaikkien rotujen näyttelyihin ilmoittautumisaika päättyy yleisimmin noin kuukautta ennen ja ryhmä- tai erikoisnäyttelyihin noin kahta viikkoa ennen näyttelyajankohtaa. Ilmoittautuminen voi päättyä myöhemminkin, mikäli näyttelyjärjestäjällä on siihen valmius. Viimeinen ilmoittautumispäivä on ilmoitettava näyttelyn verkkosivuilla ja Kennelliiton tapahtumajärjestelmässä. Koiramme-lehden Kennelliiton tiedotuksia -osiossa tulee olla näyttelyn perustiedot, joihin sisältyy ilmoittautumistiedot. Näyttelyn tuomaritiedot tulee ilmoittaa Kennelliittoon tarkistettavaksi viimeistään 4 kuukautta ennen näyttelyä. Näyttelyn tuomaritiedot ilmoitetaan näyttelyn verkkosivuilla viimeistään ilmoittautumisajan alkaessa. 

Muutos tulee voimaan 1.1.2024.

Teemavuoden 2024 teemana on koiran terveys ja hyvinvointi

Teemavuoden 2024 teemana on koiran terveys ja hyvinvointi. Vuoden 2024 teemavuoden työryhmän jäseniksi on valittu Kirsi Sainio (puheenjohtaja), Sari Laitinen ja Liisa Suoninen.

Uusi nuorisokoordinaattori Lapin kennelpiiriin

Kennelliiton nuorisotoimikunta nimesi Tarja Rousun Lapin kennelpiirin toiseksi nuorisokoordinaattoriksi koeajalle 7.6.2023-6.6.2024.

Koirien hyvinvointityöryhmän toimiohje hyväksyttiin

Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 17.8.2023 Koirien hyvinvointityöryhmän toimiohjeen.

Kennelliiton jääviyssääntötyöryhmä

Kennelliiton hallitus nimesi kokouksessaan 17.8.2023 Kennelliiton jääviyssääntötyöryhmään Jussi Liimataisen (puheenjohtaja), Paula Rekirannan ja Hannu Liedeksen. Työryhmän tehtävänä on valmistella Kennelliiton hallitukselle esitys kokeiden, kilpailujen ja koiranäyttelyiden jääviyssäännöksi.