Kennelliitto on laatinut vakiolomakkeet sopimuksiin koiran kaupasta ja sijoittamisesta. Lomakkeet helpottavat koiran kauppaa, kun jokaisen ei tarvitse laatia itse sopimuspohjia. Lomakkeiden uudistaminen on ollut vireillä jo pitkään Kennelliitossa. Vakiosopimuslomaketyöryhmän laatimat ehdotukset uusista lomakkeista ovat nyt nähtävillä Kennelliiton verkkosivuilla.

Sopimukset koiran kaupasta ja sijoittamisesta sekä jalostusoikeuden luovuttamisesta on tehty kuluttajansuojalain mukaisiksi. Tämän on sekä koiran myyjän että ostajan etu.

Ilman lomakkeita myyjä ja ostaja tekisivät sopimukset itse. Silloinkin sovelletaan aina lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä, eivätkä myyjä ja ostaja voi sopia asioista vapaasti. Ilman vakiosopimuslomakkeitakin koiran kauppaa ja sijoitusta koskeviin sopimuksiin sovelletaan useimmissa tilanteissa kuluttajansuojalakia.

Vakiosopimuslomakkeilla on mietitty koiran kaupan ehdot ottaen huomioon sekä myyjän että ostajan edut ja riskit. Elinkeinojärjestöt tekevät vastaavanlaisia vakiosopimuslomakkeita jäsentensä käytettäviksi. Koiran kaupan ja sijoituksen osalta lomakkeet laatii Suomen Kennelliitto, joka valvoo sääntöjensä mukaan sekä koirien kasvattajien että koirien omistajien etuja.

Lomakkeissa on otettu huomioon sekä juridinen että käytännöllinen puoli. Lomakkeisiin on lisätty käytännön ohjeita, joilla pyritään ratkomaan etukäteen muun muassa koiran ruokintaan, terveyskuluihin, näyttelyttämiseen, kokeisiin ja kilpailuihin osallistumiseen sekä pentujen teettämisen käytäntöihin liittyviä asioita.

Suomalaiset koirankasvattajat ovat vastuullisia

Suomessa on noin 12 000 kasvattajaa, jotka ovat teettäneet ainakin yhden pentueen viimeisen viiden vuoden aikana. Aktiivisia, vuosittain pentueita teettäviä kasvattajia on noin 3000-4000. Suomalaiset koirankasvattajat ovat hyvin vastuullisia. Kennelliiton vakiosopimuslomakkeiden tarkoitus on tukea sitä, että kiistatilanteita on jatkossa yhä vähemmän, ja edistää sekä kasvattajan että koiran omistajan tai sijoituskodin hyvää yhteistyötä ja yhteisymmärrystä.

- Suomen Kennelliiton tavoitteena on, että koira nähtäisiin tulevaisuudessa lemmikkieläinten kauppaa säätelevässä lainsäädännössä elävänä olentona, eikä esineenä, kertoo Kennelliiton vakiosopimuslomaketyöryhmän puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen. Niin kauan kuin näin ei ole, on toimittava olemassaolevan lainsäädännön mukaan.

Vakiosopimuslomakkeet ovat parhaillaan lausuntokierroksella, ja lausuntoaika päättyy toukokuun lopussa. Tämän jälkeen vakiosopimuslomakeryhmä käsittelee lausunnot ja tekee Kennelliiton hallitukselle esityksen uusista sopimuslomakkeista. Päätöksen uusista lomakkeista tekee Kennelliiton hallitus.

Mukana uusi lomake kasvattajan jalostustyön tueksi

Lomakeluonnoksissa on mukana uusi lomake: Sopimus koiran kaupasta myyjälle jäävällä oikeudella käyttää koiraa jalostukseen. Tämä on hyvä lisä kasvattajan jalostustoimintaan jo käytössä olevien sijoitussopimusten ja jalostusoikeuden luovutussopimuksen oheen.

Lähtökohtana on, että myyjän haluamasta koiran jalostuskäytöstä tulee tehdä sijoitussopimus tai jalostusoikeuden luovutussopimus.

Jos myyjä pidättää kaupan yhteydessä osan koiran omistuksesta itselleen, on tilanne ongelmallinen. Mahdolliset virhevastuutilanteet ovat hankalia ratkoa, jos koiran myyjä on sekä myyjä että osaomistaja. Tällaisessa tilanteessa myyjän ja ostajan tulee tehdä itse sopimukset keskeisistä käytännön asioista, kuten koiran asumisesta, hoitamisesta ja kuluvastuusta.

Yhteisestä omaisuudesta tekevät päätöksen omistajat yhdessä riippumatta siitä, minkä suuruiset omistusosuudet ovat. Yhteisesti omistetun koiran omistuksen osalta sovelletaan kiistatilanteissa vuodelta 1958 olevaa lakia eräistä yhteisomistussuhteista. Sen mukaan käräjäoikeuden on määrättävä koira myytäväksi huutokaupalla, jos asiaa ei saada soviteltua.

Koiran osaomistusta on verrattu hevosten osaomistukseen. Koira ja hevonen eivät kuitenkaan ole verrannollisia, sillä useimmiten koira on Suomessa kotona asuva lemmikki ja perheenjäsen. Hevosten omistussuhteissa liikkuvat suuremmat rahat, ja hevosen osaomistajissa voi myös olla kaupallisia yrityksiä.

Myyjän omistusoikeuden pidättäminen on eri asia kuin koiran yhteisomistus. Kaksi tai kolme henkilöä voi ostaa koiran yhteiseen lukuun, eli yhteisomistus on Kennelliiton ohjeiden mukaan sallittu.


Lausunnolla olevat vakiosopimuslomakkeet

Allaolevat lomakkeet on lähetetty lausunnolle rotujärjestöille ja kennelpiireille sekä valtuuston vapaiden listojen jäsenille, Kennelliiton aluekouluttajille ja kennelneuvojille sekä Suomen Koirankasvattajat SuKoKa ry:lle ja Suomen Agilityliitto ry:lle.

Sopimus koiran kaupasta

Missing media item.

Uusi kauppasopimuslomake rakenteeltaan olennaisesti erilainen kuin tällä hetkellä voimassaoleva sopimus. Lomakkeessa on vain vähän lainsäädännön mukaisia velvoittavia asioita. Lomakkeessa on useita Kennelliiton antamia ohjeita, joiden tarkoitus on ratkaista etukäteen tilanteita, joita koiran kaupassa voi syntyä.

Sopimus koiran kaupasta myyjälle jäävällä oikeudella käyttää koiraa jalostukseen

Sopimus koiran kaupasta myyjälle jäävällä oikeudella käyttää koiraa jalostukseen on uusi lomake. Se on hyvä lisä kasvattajan jalostustoimintaan jo käytössä olevien sijoitussopimusten ja jalostusoikeuden luovutussopimuksen oheen.

Sijoitussopimukset nartulle ja urokselle

Sijoitussopimuslomakkeissa on pyritty kertyneen kokemuksen perusteella ratkomaan koiran ruokintaan, terveyskuluihin, näyttelyttämiseen, koekäynteihin ja pentujen teettämiseen liittyviä käytännön asioita etukäteen, jotta myyjän ja ostajan ei tarvitse itse yrittää niitä ratkoa.

Jalostusoikeuden luovutussopimus

 

Astutussopimus

Missing media item.

 

Lisätiedot

Harri Lehkonen, Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 329 2188

Kysymykset uudistuvista lomakkeista:

lausunnot@kennelliitto.fi