Kennelliiton hallitus myönsi kokouksessaan 19.8.2021 emeritaylituomarin arvonimen Ritva Herralalle ja emeritusylituomarin arvonimen Jouko Huoviselle.

Ritva Herralan ylituomariemeritan arvonimeä on anonut Suomen Agilityliitto ry. Herrala on pätevöity agilityn (AGI) ylituomariksi 1. syyskuuta 1988. Hän on pitkäaikainen toimija lajin parissa ja kouluttanut uusia ylituomareita.

Jouko Huovisen ylituomariemerituksen arvonimeä on anonut Suomen Vinttikoiraliitto ry. Huovinen on pätevöity vinttikoirien ratajuoksukilpailun (VIR) ylituomariksi 2.12.1986, maastojuoksun (VIC) ylituomariksi 10.8.1993 ja näölläänajavien maastojuoksun (VIC-R) ylituomariksi 1.1.2010. Huovinen on ollut maastokokeiden alkuunpanija Suomessa sekä toiminut ensimmäisenä koemuodon palkinto- ja ylituomarina. Huovinen on ollut aktiivisesti mukana yhdistystoiminnassa toimien pitkäaikaisena Vinttikoiraliiton puheenjohtajana 1982-2001 sekä SVKL:n kilpailuvaliokunnan puheenjohtajana. Lisäksi hän on ollut mukana perustamassa Vinttikoirakokeiden ylituomarit ry:tä.