Kennelliiton Tulevaisuustoimikunta on parhaillaan valmistelemassa Kennelliitolle strategiaa vuosille 2022-2026. Osana tätä valmistelua on tärkeä muodostaa yleiskuva koiraharrastuksen nykytilasta ja näkymistä eteenpäin, erityisesti Kennelliiton jäsenyhdistysten näkökulmasta. Jäsenyhdistystemme näkemykset ovat meille tärkeitä, jotta saamme rakennettua mahdollisimman hyvin Kennelliiton toiminnan kehittämistä ja sen jäsenyhdistyksiä palvelevan strategian.

Tulevaisuustoimikunnan kysely on osoitettu Kennelliiton valtuustoedustajille ja heidän valtuustossa edustamilleen kenneljärjestöille sekä kaikille rotukerhoille ja rotuyhdistyksille. Kyselyn vastaukset tulee muodostaa jäsenyhdistyksen näkökulmasta. Kyselyyn olisi hyvä vastata yhteistyössä oman yhdistyksen hallituksen kanssa. Viimeinen vastauspäivä on sunnuntaina 20.9.2020.

Tulevaisuustoimikunnan strategiavalmistelussa hyödynnetään toiminnansuunnittelupäivien workshoppeja, valtuustoseminaareja, jäsenistölle suunnattuja kyselyitä sekä rotujärjestöjen ja valtuustossa edustettuina olevien kenneljärjestöjen kuulemista, luettelee Kennelliiton tulevaisuustoimikunnan varapuheenjohtaja Mikko Koskinen.

Nyt voimassa olevan strategiakauden valmistelussa tarkasteluperustaksi oli valittu laaja näkökulma: Koira – Ihminen – Yhteiskunta, kertoo Koskinen.

Laajan lähestymistavan lisäksi strategiavalmistelussa on tarpeen tarkastella sitä, miten Kennelliiton vaikutuspiirissä toimiva järjestöiksi järjestäytynyt kennelharrastus näkee nykytilan sekä tulevaisuudessa omaan toimintaan vaikuttavat toimintaympäristön tekijät ja muutosvoimat, painottaa Koskinen.

Kennelliiton valtuusto hyväksyy strategian aina viisivuotiskaudelle. Hallitus ja valtuusto seuraavat strategian toteutumista, jonka perusteella suuntaa voidaan muuttaa ja painopistealueita tarvittaessa täsmentää vuosittain.

Voit tutustua Suomen Kennelliiton strategiakauden 2017-2021 painopistealueisiin ja tavoitteisiin täällä.

Kennelliiton tulevaisuustoimikunnan tehtävänä on parantaa Kennelliiton varautumista ajoissa tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Toimikunta valmistelee Kennelliiton hallitukselle uudet hankkeet ja tekee kehitysehdotukset. Toimikunta seuraa, arvioi ja ennakoi kennelyhteisön toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutuksia.