Kennelliiton syysvaltuuston kokous järjestettiin Hanasaaren ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa 26. marraskuuta. Kokouksessa muun muassa valittiin hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle, hyväksyttiin Kennelliiton tulevan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä päätettiin erilaisista koesääntöjen tarkistuksista.

Paikalla Hanasaaressa oli yhteensä 119 äänioikeutettua valtuutettua tai varavaltuutettua.

Emeritiustuomarit_syysvaltuusto 2022
Jukka Korsberg, Markku Huttunen ja Jaakko Ilvonen vastaanottivat palkinnon Hanasaaressa. Kuva: Jukka Pätynen/Koirakuvat.fi

Kokouksen aluksi esiteltiin uusi emeritaulkomuototuomari Marja Talvitie sekä emeritiustuomarit Markku Huttunen, Jaakko Ilvonen, Jukka Korsberg, Aarni Vaaraniemi ja emeritaylituomari Kaisa Poutanen.

Esa Kukkonen on Kennelliiton hallituksen uusi puheenjohtaja

Ennen kokousta järjestettiin vaalipaneeli, jossa Kennelliiton tulevaisuustoimikunnan puheenjohtaja Risto Ylitalo haastatteli puheenjohtajaehdokkaita.

Esa Kukkonen_syysvaltuusto 2022
Kennelliiton hallituksen uusi puheenjohtaja Esa Kukkonen. Kuva: Jukka Pätynen/Koirakuvat.fi

Valtuuston kokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin Esa Kukkonen 77 äänellä. Kennelliiton nykyinen puheenjohtaja Harri Lehkonen sai 41 ääntä. Äänestyksessä annettiin yksi tyhjä ääni.

Esa Kukkonen on toiminut Kennelliiton hallituksen jäsenenä vuodesta 2017 alkaen. Hän on Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan ja Koiranet-työryhmän puheenjohtaja. Hän on toiminut pitkään Suomen Harmaahirvikoirajärjestön puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä.

Hallitukseen seuraavalle komivuotiskaudelle Jukka Immonen, Kimmo Mustonen ja Molli Nyman

Syyskokouksessa valittiin kolme jäsentä kolmivuotiskaudelle erovuoroisten tilalle. Valituksi kolmivuotiskaudelle tulivat Jukka Immonen 91 äänellä, Kimmo Mustonen 85 äänellä ja Molli Nyman 55 äänellä. Neljäs ehdokas Mika Laaksonen sai 45 ääntä. Äänestyksessä hylättiin kaksi ääntä.

Uudet hallituksen jäsenet 2022
Hallituksen jäsenet kaudelle 2023-2025 vasemmalta oikealle: Kimmo Mustonen, Molli Nyman ja Jukka Immonen. Kuva: Jukka Pätynen/Koirakuvat.fi

Valtuusto valitsi Kennelliiton eettiseen lautakuntaan Nina Pärssisen estyneenä olevan Eeva Aholan tilalle vuoden 2023 loppuun saakka, jolloin nykyisen lautakunnan toimikausi loppuu.

Merkittävimpiin terveystutkimusten lausuntomaksuihin 20 prosentin alennus Kennelliiton jäsenille vuosina 2023–2024

Valtuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja toimintasuunnitelman. Kennelliiton talous on edelleen vakaa. Koirien rekisteröintimäärät ovat kasvaneet koronavuosina, mutta Kennelliiton jäsenmäärä ei ole noussut vastaavalla tavalla. Talousarvio on laadittu siltä pohjalta, että sekä rekisteröinti- että jäsenmäärä laskevat hieman vuoden 2022 tasosta. Terveystutkimusmäärien arvioidaan yhä kasvavan. Talousarvio on 288 888 euroa alijäämäinen. Alijäämä on tarkoitus kattaa aikaisempien vuosien ylijäämillä.

Kennelliiton jäsenille on tulossa uusi jäsenalennus merkittävimpiin terveystutkimuslausuntojen maksuihin. Suomen Welsh Corgi seura oli esittänyt valtuustolle terveystutkimuslausuntomaksujen puolittamista, ja ettei lausuntomaksuja korotettaisi tulevan valtuustokauden aikana. Aloite raukesi kannattamattomana. Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen, jonka mukaan terveystutkimuslausuntomaksuja alennetaan 20 prosenttia Kennelliiton jäsenille vuosina 2023–2024. Alennus myönnetään lonkkanivellausunnosta, kyynärnivelen INC-lausunnosta, kyynärnivellausunnosta, olkanivelen osteokondroosilausunnosta, syringomyelialausunnosta sekä selkälausunnoista.

Rekisteröintimaksuihin ei tule muutoksia ensi vuonna.

Kennelliiton yleisen jalostusstrategian voimassaolo jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka

Valtuusto päätti jatkaa Kennelliiton yleisen jalostusstrategian voimassaoloa vuoden 2023 loppuun saakka. Jalostusstrategia tullaan päivittämään uuden eläinten hyvinvointilain ja sen pohjalta annettavan jalostusasetuksen mukaiseksi, kun nämä säädökset on vahvistettu.

Valtuusto hyväksyi neljä koesääntöuudistusta

Suomen Norwichin- ja Norfolkinterrierit ry esitti valtuustoaloitteessaan, että Suomen muotovalionarvoon oikeuttavien sertifikaattien rajoitukset poistettaisiin erikoisnäyttelyissä. Aloite raukesi kannattamattomana.

Valtuusto hyväksyi linnunhaukkukokeen (LINT) sekä hirvenhaukkukokeen (HIRV) uudistetut säännöt, jotka tulevat  voimaan 1.8.2023. Lisäksi valtuusto hyväksyi noutajien rodunomaisten kokeiden säännöt, jotka tulevat voimaan 15.4.2023.

Valtuusto hyväksyi muutoksen paimennuskoirakokeiden uusiin sääntöihin. Muutosesityksen lähtökohtana on ollut, että yleinen sääntö kattaa kaikkien paimenkokeiden sääntöosan, jota sitten täydentävät kunkin paimennuskoemuodon koeohjeet. Sääntö tulee voimaan 1.5.2023.

Valtuusto hyväksyi kaikki nämä säännöt sillä muutoksella, että narttu ei saa osallistua kokeeseen alle 30 vuorokautta ennen odotettua synnytystä ja alle 75 vuorokautta pentujen syntymän jälkeen.

Kaikki nyt hyväksytyt säännöt ovat voimassa vähintään viisi vuotta voimaantulopäivästä, eikä sinä aikana käsitellä muutosesityksiä niihin.

Valtuusto sai kokouksen lopuksi tiedoksi ne perinnöllisten sairauksien ja vikojen vastustamisohjelmat (PEVISA), joita koskevat esitykset tai päätökset eivät ole olleet PEVISA-säännön mukaisia.

Lisätiedot

Kennelliiton valtuuston puheenjohtaja
Eeva Anttinen
eeva.anttinen@kennelliitto.fi
puh. 050 407 8484

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
Harri Lehkonen
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 329 2188