Koronavirustilanteen vuoksi pentueen rekisteröinnin ehtona olevien Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman eli PEVISAn vaatimusten soveltamisessa on toistaiseksi käytössä poikkeusehdot koetulosten ja käyttäytymisen arviointien, silmätarkastuslausuntojen ja lyhytkuonoisten rotujen kävelytestin osalta.

Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 18.3.2021 jatkaa PEVISA-poikkeusehtoja toistaiseksi  koetulosten ja käyttäytymisen arviointien sekä silmätarkastuslausuntojen osalta. Poikkeusehtoihin lisättiin lyhytkuonoisten rotujen kävelytesti, jota on käytännössä vaikea järjestää pandemia-aikana.

Muiden PEVISA-ohjelmaan kuuluvien terveystutkimustulosten kuin koetulosten, käyttäytymisen arviointien, silmätarkastuslausuntojen ja kävelytestin osalta vaaditaan, että lausunto on voimassa pentueen astutushetkellä.

Jos suunnitellun pentueen jommaltakummalta tai molemmilta vanhemmilta puuttuu astutushetkellä rekisteröinnin ehdot täyttävä tulos, voidaan pentue rekisteröidä FI-rekisteriin tai sen liitännäisrekisteriin (ER-rekisteri) normaalilla rekisteröintimaksulla. Puuttuva tulos on hankittava koronapandemiatilanne huomioon ottaen niin pian kuin mahdollista.

Jotta voidaan varmistaa, että suunnitellut yhdistelmät ovat rekisteröintikelposia tällä poikkeusmenettelyllä, tulee suunnitellusta yhdistelmästä lähettää ilmoitus Kennelliittoon osoitteella jalostusposti@kennelliitto.fi.

Jos myöhemmin saatu tulos ei täytä FI/ER-rekisteröinnin ehtoja, siirretään pentue EJ-rekisteriin. Päätös koskee myös kasvattajia tai pentueen vanhempia, joilla on jo aiempi koirarekisteriohjeen kohdan 7.2. mukaisesti FI- tai ER-rekisteriin rekisteröity pentue. Missään tilanteessa pentuetta ei lasketa mukaan edellä mainittuun, koirarekisteriohjeen kohdan 7.2. mukaiseen yhden pentueen kiintiöön.

 

Jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja
Kirsi Sainio
kirsi.sainio@helsinki.fi
puh. 044 218 4431

Tiedotetta on muokattu 23.3.2021: lisätty tieto siitä, että poikkeusmenettelyn piiriin suunnitellusta yhdistelmästä tulee lähettää ilmoitus Kennelliittoon.