Suomen Kennelliitto on mukana kehittämässä yhteistyötä seitsemän muun kansainvälisen kennelunioni FCI:n jäsenkennelliiton kanssa. Vahvat eurooppalaiset toimijat haluavat äänensä paremmin kuuluviin FCI:ssä.

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen ja toiminnanjohtaja Markku Mähönen osallistuivat 28.–29. syyskuuta kahdeksan kennelliiton yhteistyökokoukseen Amsterdamissa. Mukana kokouksessa olivat Suomen ja isäntämaa Hollannin kennelliittojen edustajien lisäksi Italian, Norjan, Ranskan, Ruotsin, Saksan ja Tanskan kennelliitot.

Kokouksen tarkoituksena oli tehostaa näiden merkittävien koiraharrastusmaiden kennelliittojen yhteistyötä rotukoirien hyvinvoinnin edistämiseksi. Tavoitteena on, että yhteistyötä tekevien kennelliittojen alla kasvatetaan Euroopan parhaita rotukoiria.

Kokouksessa käytiin läpi osallistujamaiden kennelliittojen tilannetta ja ajankohtaisia asioita. Lisäksi keskusteltiin muun muassa siitä, miten kennelliitot voivat jakaa koirien terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa toiselleen ja miten kennelliitot voivat tehdä vaikuttamistyötä Euroopassa.

Kennelliittojen edustajat olivat hyvin tyytyväisiä kokouksen antiin.

- Kokouksen tunnelma oli rakentava ja tulevaisuuteen katsova. Meillä mukana olevilla mailla on paljon yhteistä ja katsomme, että meitä ei kuunnella tarpeeksi kattojärjestössämme, kertoo Harri Lehkonen. 

Yhteistyökennelliitot kokoontuvat seuraavan kerran Italiassa vuonna 2023. Ennen tätä kokousta työstetään nyt esillä olleita asioita.

Lisätiedot:

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
Harri Lehkonen

harri.lehkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 329 2188

 

Mukana kokouksessa olivat seuraavien kennelliittojen edustajat:

Dansk Kennel Klub (Tanska)

Suomen Kennelliitto (Suomi)

Société Centrale Canine (Ranska)

VDH (Saksa)

Ente Nazionale della Cinofilia (Itaia)

Norsk Kennel Klub (Norja)

Svenska Kennelklubben (Ruotsi)

Raad van Beheer (Hollanti)
 

Kuva: Raad van Beheer