Kennelliiton jalostustietojärjestelmään ollaan lisäämässä kahden uuden virallisen terveystutkimuksen tiedot. Kuulotutkimuksen ja lyhytkuonoisten koirien rasituksensietoa sekä hengitystä arvioivan kävelytestin tulokset tallentuvat järjestelmään 6.9. lähtien omistajan etukäteen tekemän sähköisen l&a

Eläinlääkäri avaa lähetteen Kennelliiton Omakoirassa ja tallentaa siihen tutkimuksen taustatiedot sekä koiran tutkimustuloksen. Lausunto tai tutkimus tehdään vain sellaiselle koiralle, joka on tutkimushetkellä tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla. Kun tiedot on täytetty ja lähetetty, näkyy tulos heti jalostustietojärjestelmässä.

Kuulotutkimusta suositellaan nuorelle koiralle

Koirien perinnöllistä kuuroutta tutkitaan testaamalla aivorungon kuuloherätevastetta (Brainstem Auditory Evoked Response, BAER). Testauksen avulla voidaan tunnistaa eläimet, joiden toinen tai molemmat korvat ovat kuuroja. Koiran kuulo luokitellaan testauksen perusteella erikseen kummastakin korvasta ja koiran virallinen tutkimustulos (kuuleva/kuuro) on huonomman korvan mukainen. Jos jommankumman tai kummankin korvan tulos on avoin, suositellaan, että koira tutkitaan uudestaan noin neljän viikon kuluttua, jolloin koira saa virallisen tuloksen. Avoin tulos on epävirallinen.

Tutkimus suositellaan tehtävän nuorelle koiralle. Koiran on kuitenkin oltava iältään vähintään 35 vuorokautta. Huomioithan, että tutkimus voidaan tehdä vasta kun koira on tunnistusmerkitty. Kennelliiton hyväksymän kuulotutkimuksen voi Suomessa tehdä neurologian eurooppalaisen tai amerikkalaisen (Dip ECVN tai Dip ACVIM (Neur.)) erikoistumistutkinnon suorittanut eläinlääkäri tai muu neurologiaan tai kuulotestaukseen perehtynyt eläinlääkäri. Löydät listan Kennelliiton hyväksymistä, yhteystietonsa julkaisun sallineista eläinlääkäreistä täältä.  

Perinnöllisen kuurouden tausta on usein epäselvä

Synnynnäistä kuuroutta esiintyy hyvin monessa koirarodussa. Merkittävin kuurouden aiheuttaja liittyy perimään. Kuurouden geneettinen tausta on kuitenkin usein epäselvä ja sekä autosomaalista resessiivistä, autosomaalista dominoivaa että X-kromosomivälitteisesti periytyviä kuurouden muotoja on kuvattu eri roduilla.

Koirilla esiintyy myös värigeenejä, jotka aiheuttavat niin sanottua toissijaista eli sekundääristä synnynnäistä kuuroutta. Merkittävimpiä näistä geeneistä ovat valkoläiskäisyyttä ja valkoisuutta aiheuttavat piepaldismi (sp)- ja white spotting -geeni (sw) sekä marmorointiväriä aiheuttava merle-värigeeni. Myös muita syitä synnynnäiselle kuuroudelle tai etenevälle kuulon rappeutumiselle on olemassa. Lue lisää dosentti Kirsi Sainion artikkelista

Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on linjannut, että kuuroja tai toispuoleisesti kuulevia koiria ei tule käyttää jalostukseen. Myös toispuoleinen kuurous voi aiheuttaa koiralle hyvinvointiongelmia, jos koira ei esimerkiksi pysty paikantamaan kuulemaansa ääntä.

Lyhytkuonoisten kävelytesti on kehitetty yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa

Kävelytesti on tarkoitettu lyhytkuonoisille roduille, joissa esiintyy ylähengitysteiden ahtauman aiheuttamia oireita. Kävelytestissä sekä siihen kuuluvassa kliinisessä tutkimuksessa arvioidaan koirien rasituksensietoa sekä kykyä hengittää normaalisti. Testin tulos (hyväksytty/hylätty/keskeytetty) sekä mahdollisen keskeytyksen syy tulevat näkyviin Kennelliiton jalostustietojärjestelmään.

Kävelytesti ei mittaa koiran maksimaalista suorituskykyä, vaan sen tarkoituksena on erotella hyvät hengittäjät huonoista. Testi on kehitetty yhteistyössä Helsingin yliopiston tutkijaeläinlääkärien kanssa ja sitä kehitetään saatavien kokemusten perusteella edelleen niin, että se varmasti toimii kussakin testattavassa rodussa.

Kävelytestejä järjestävät rotujärjestöt ja -yhdistykset Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Testissä on aina paikalla valvova eläinlääkäri. Testiä valvovia eläinlääkäreitä on tällä hetkellä seitsemän. Myös yksittäisiä koiria voi käydä testauttamassa valvojaksi hyväksyttyjen eläinlääkärien luona. Testiin voivat osallistua vähintään 18 kuukauden ikäiset koirat, jotka täyttävät Kennelliiton voimassa olevat tunnistusmerkintä- ja rokotusmääräykset.

Lisätietoja:

?
Kävelytestissä arvioidaan koiran rasituksensietoa

?Kävelytestin taustalla oleva Helsingin yliopiston tutkimus (Lilja-Maula ym. 2017)

Kuulotutkimus