Vuonna 2018 koiraharrastajat kävivät erilaisissa kokeissa ja kilpailuissa 177 674 kertaa. Edellisvuoteen verrattuna suoritusten kokonaismäärä pysyi samoissa lukemissa. Lajeista suosiotaan kasvattivat eräät metsästyslajit, kun taas koiranäyttelyissä ja palveluskoiralajeissa käynnit kääntyivät laskuun.

Suosituimpia koemuotoja olivat yhä agility, rally-toko ja tottelevaisuus. Agilityn uusien kilpailuluokkien myötä agilitykokeiden määrä kasvoi, mutta koekäyntejä oli lähes yhtä paljon kuin edellisvuonna, kaikkiaan 117 964.

Hirvenhaukkukokeita järjestettiin 3 767, yli 45 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Koekäyntejä oli 9 942, yli 1 800 enemmän kuin vuonna 2017.

- Hirvenhaukkukokeiden käyntien määrään vaikuttavat vuosittain sääolosuhteet. Jos talvi on kovin luminen, kasaantuu koekäyntejä seuraavalle vuodelle, kertoo koe- ja kilpailusihteeri Jukka Lindholm Kennelliitosta.

Hänen mukaansa hirvenmetsästys on kasvattanut tasaisesti suosiotaan viime vuosina. Lindholm näkee suosion takana lajin yhteisöllisyyden ja yleisen positiivisen suhtautumisen metsästykseen.

- Hirvenmetsästys on yhteisöllinen laji, ja kerää mukaan uudentyyppisiä harrastajia. Tietotekniikka on tuonut uusia mahdollisuuksia lajin harrastamiseen, kun koiran liikkeitä maastossa voi seurata GPS-tekniikan avulla.

Palveluskoirakokeiden kävijämäärät laskivat

Palveluskoiraliiton alaisia palveluskoirakokeita järjestettiin 668, hieman vähemmän kuin edellisvuonna. Koekäyntejä oli 3 941, kun niitä oli 4 351 edellisvuonna.

Palveluskoiralajeista ne lajit,  joissa on perinteisesti ollut eniten osallistujia, kokivat nyt myös suurimman pudotuksen. Vastaavasti osallistujamäärät nousivat perinteisesti pienemmissä koemuodoissa, mutta eivät aivan yhtä paljon kuin isompien lajien osallistujamäärien pudotus oli.

Myös pelastuskoirakokeiden kävijämäärät laskivat. Tähän vaikutti olennaisesti vuoden 2018 alusta käyttöönotettu uusi koeohjeisto. Vuonna 2017 pelastuskoirakokeita oli 49 ja suorituksia 237, kun vuonna 2018 kokeita oli 45 ja suorituksia 164.

- Sekä palvelus- että pelastuskoirakokeiden ja suoritusten laskuun oli useampia syitä, kuten vaikeudet saada sopivia koemaastoja, ja palveluskoirapuolella koelisenssin käyttöönotto. Pelastuskoirapuolella myös kansallisen pelastuskoirakokeen koeohjemuutos lienee merkittävä syy aleneviin lukuihin, kertoo Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Tapio Toivola.

Rally-tokon suosion kasvu taittui viime vuonna. Koesuorituksia oli 10 260 eli 7,8 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Tottelevaisuuskokeissa kävijöitä oli 4 335, eli 17,5 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

- Suosiotaan viime vuosina reippaasti kasvattaneet agility, rally-toko ja toko kilpailevat jonkin verran suosiosta keskenään, ja niiden rinnalle on tullut uusia, matalan kynnyksen koiraharrastuslajeja, kertoo Toivola. Viime vuosina suosiotaan on kasvattanut nopeasti esimerkiksi nose work, jonka ottamista mukaan Kennelliiton alaisiin harrastuslajeihin parhaillaan valmistellaan.

Suomalaiset harrastavat ahkerasti koiriensa kanssa

Koiranäyttelyiden määrä pysyi viime vuonna lähes samana kuin edellisvuonna, mutta näyttelyissä käyntejä oli 175 867 eli 7,6 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Tilasto vuosilta 2000-2018 osoittaa, että hienoisesta laskusta huolimatta eri lajien koiraharrastajamäärät ovat kasvaneet roimasti vuosituhannen alusta. Suomessa koirien kanssa harrastetaan hyvin monipuolisesti. Kennelliiton toiminnan piirissä on noin 70 eri koiraharrastuslajia.

Kenneltoiminnan kehitys 2000-2018

Tänä vuonna Suomessa on mahdollisuus seurata maailmanluokan koiraharrastuskilpailuja, kun Turussa järjestetään 19.-22.9.2019 agilityn maailmanmestaruuskilpailut. Lisää tietoa tapahtumasta saa osoitteesta www.awc2019.fi.

Katso tilastosta, mitä lajeja koirien kanssa harrastettiin vuonna 2018:


Lisätietoja

Jukka Lindholm,
koe- ja kilpailutoimikunnan esittelijä-sihteeri
jukka.lindholm@kennelliitto.fi
puh. 050 321 8714

Tapio Toivola,
koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja
tapio.toivola@palveluskoiraliitto.fi
puh. 050 512 3942