Det totala antalet starter i olika prov och tävlingar år 2018 var 177 674 och förblev på samma nivå som året innan. Vissa jaktprov ökade i popularitet, medan antalen hundutställningsbesök och starter i bruksprov avtog.

De populäraste prov- och tävlingsformerna är fortfarande agility, rallylydnad och lydnad. I och med de nya tävlingsklasserna i agility ökade också antalet agilitytävlingar, men antalet tävlingsstarter var nästan lika många som ifjol, allt som allt 117 964.

Ifjol arrangerades 3 767 jaktprov med älghund, vilket utgör en ökning på 45 procent i jämförelse med året innan. Antalet provstarter var 9 942, vilket är1 800 fler än år 2017.

- Det årliga antalet provstarter i jaktprov med älghund påverkas av väderförhållandena. Om vintern är väldigt snörik anhopas provbesöken till följande år, berättar föredragande-sekreterare för Finska Kennelklubbens prov- och tävlingskommitté Jukka Lindholm.

Enligt honom har älgjakt i jämn takt ökat i popularitet under de senaste åren. Lindholm anser att orsaken bakom älgjaktens popularitet ligger i den sociala gemenskapen och allmänna positiva attityden gentemot jakt.

- Älgjakt är en social sport och lockar till sig nya slags utövare. Datateknik har medfört älgjakten nya möjligheter då hundens rörelser i terrängen kan följas upp med hjälp av GPS-teknik.

Antal besök i bruksprov har minskat

År 2017 arrangerades 668 bruksprov underställda den finska brukshundsklubben Suomen Palveluskoiraliitto, alltså något färre än året innan. Antalet provstarter var 3 941, året innan 4 351.

I bruksprov har de grenar som traditionellt haft flest deltagare nu upplevt den kraftigaste nedgången. På motsvarande sätt har antalet deltagare i de traditionellt mindre provformerna ökat, men inte så mycket att detta skulle kompensera för minskningen i de större grenarna.

Också antalet provstarter i räddningshundprov gick neråt. Detta påverkades avsevärt av det nya provregelverket som togs i bruk i början av år 2018. År 2017 arrangerades 49 räddningshundprov med totalt 237 provstarter, motsvarande tal år 2018 var 45 respektive 164.

- Det finns flera orsaker till att antalet starter i såväl bruks- som räddningshundprov har minskat, så som svårigheter att hitta lämpliga provterräng och för bruksprovs del ibruktagandet av provlicensen. Vad gäller räddningshundprov lär också revideringen av de nationella provanvisningarna för räddningshundprov vara en betydande orsak för de minskade siffrorna, berättar ordförande för Finska Kennelklubbens prov- och tävlingskommitté Tapio Toivola.

Populariteten av rallylydnad tog ifjol en sväng neråt. Antalet starter i rallylydnad var 10 260, med andra ord minskade antalet starter med 7,8 procent från året innan. I lydnad var antalet starter 4 335, dvs. minskningen från år 2017 var 17,5 procent.

- Agility, rallylydnad och lydnad, som under de senaste åren har ökat rejält i popularitet, tävlar något sinsemellan. Utöver dessa har också nya hundsporter med låg tröskel uppstått, berättar Toivola. Under de senaste åren har exempelvis nose work ökat snabbt i popularitet och just nu pågår förberedelserna för att inkludera nose work till de hundsporter som är underställda Finska Kennelklubben.

Finländare är aktiva inom hundsport

Antalet utställningar förblev ungefär på samma nivå som året innan, men antalet utställningsbesök, 175 867 år 2018, minskade däremot med 7,6 procent från året innan.

Statistiken från år 2000 till 2018 visar att trots den svaga minskningen har antalet utövare av olika hundsporter ökat rejält sedan början av millenniet. Hundsport utövas väldigt mångsidigt i Finland. Finska Kennelklubbens verksamhet omfattar ca 70 olika hundsporter.

Kenneltoiminnan kehitys 2000-2018
Kennelverksamhetens utveckling 2000–2018. Grön: Medlemmar; Blå: Registreringar; Svart: Provbesök; Gul: Utställningsbesök

I år finns det möjlighet att i Finland följa med hundsport i världsklass, då världsmästerskapet i agility avgörs i Åbo 19–22.9.2019. Ytterligare information om evenemanget finns på adressen www.awc2019.fi.

Se i statistiken vad man sysslade med hundar år 2018:

Prov och tävlingar 2016–2018 (på finska)

För mera information

Jukka Lindholm,
föredragande-sekreterare för prov- och tävlingskommittén

jukka.lindholm@kennelliitto.fi
tfn 050 321 8714

Tapio Toivola,
ordförande för prov- och tävlingskommittén

tapio.toivola@palveluskoiraliitto.fi
tfn 050 512 3942