Suomen Kennelliiton valtuusto kokoontui 25. marraskuuta Espoon Hanasaaressa. Kokouksessa päätettiin muun muassa Kennelliiton vuoden 2019 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta, rekisteröintimaksuista ja Vuolasvirta-palkinnon uusista säännöistä sekä valittiin hallitukseen uudet toimihenkilöt erovuoroisten tilalle. Kokouksessa oli paikalla 125 valtuutettua.

Hallituksen puheenjohtajana vuosina 2019-2020 jatkaa nykyinen puheenjohtaja Harri Lehkonen. Kolmen erovuoroisen jäsenen tilalle hallitukseen kolmivuotiskaudelle valittiin äänestyksen tuloksena Kimmo Mustonen, Kari Leppänen ja Kirsi Sainio.

Kimmo Mustonen on toiminut kuusi vuotta Kennelliiton hallituksen jäsenenä. Hän on näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan puheenjohtaja. Kari Leppänen on Pohjois-Savon kennelpiirin varapuheenjohtaja. Kirsi Sainio on Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan jäsen. Hän on toiminut aiemmin Kennelliiton hallituksessa yhdeksän vuotta. Jalostustieteellisessä toimikunnassa hän on ollut vuodesta 2006 alkaen, usean vuoden ajan toimikunnan puheenjohtajana.

Paula Heikkinen-Lehkosesta Kennelliiton kunniajäsen

Valtuusto kutsui Kennelliiton kunniajäseneksi Paula Heikkinen-Lehkosen. Hän on toiminut pitkään Salpausselän kennelpiirin puheenjohtajana sekä Suomen Terrierijärjestön ja Suomen Kettuterrierit ry:n eri luottamustehtävissä ja useissa eri luottamustehtävissä Kennelliitossa. Hän on pitkän linjan koirankasvattaja ja kaikkien rotujen ulkomuototuomari. Hän on toiminut pitkään myös Ulkomuototuomarit ry:ssä ja on yhdistyksen kunniapuheenjohtaja.

Paula Heikkinen-Lehkonen on koonnut yli neljän vuosikymmenen ajan koiratietoa maailmalta muun muassa omien rotujärjestöjensä ja ulkomuototuomarikoulutuksen tueksi sekä koira-alan julkaisuihin. Hän on tunnettu koiravalokuvaaja ja -toimittaja.

Vuosi 2019 on yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemavuosi

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen mukainen Kennelliiton vuoden 2019 talousarvion, joka perustuu sille olettamalle, että rotukoirien rekisteröintimäärä tulee olemaan edellisten vuosien tasolla. Rekisteröintimaksuihin ja jäsenmaksuihin ei tule muutoksia.

Tuleva vuosi on Kennelliitossa yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemavuosi.

- Kennelliitto haluaa olla vahva vaikuttaja ja suunnannäyttäjä, ja se on otettu huomioon kaikessa toiminnassa, painotti teemavuodesta vastaava Harri Lehkonen. Teemavuoden painopistealueina ovat poliittinen vaikuttaminen, vaikuttava viestintä ja Kennelliiton sisäinen kehittäminen.

Teemavuonna luodaan Kennelliiton eri toimijoille työkaluja vaikuttamisen ja viestinnän tueksi. Lisäksi järjestetään viestintä- ja vaikuttamiskoulutusta. Teemavuoden iskulause on "Koirien puolesta".

Yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan yhtenäisyyttä

Kennelliiton kunniapuheenjohtaja Helena Suni piti kokouksessa puheenvuoron, jossa hän korosti yhteistyön merkitystä Kennelliiton tavoitteiden saavuttamiseksi.

- Kun vuonna 2011 kävimme eduskunnassa lobbaamassa Kennelliiton tavoitteita, eli koirien omistajarekisterin perustamista, koiraveron poistamista ja virallista statusta avustajakoirille, olimme hyvin yksimielisiä tavoitteista. Kaikki nämä tavoitteet on nyt saavutettu hyvällä ja pitkäjännitteisellä yhteistyöllä, hän iloitsi.

- Tavoitteet onnistuvat, jos on tiimi, jossa hallitus, valtuusto ja toimisto toimivat yhdessä niiden saavuttamiseksi. Yhteistyötä tarvittaisiin nyt myös koirien terveyden edistämiseksi. Asioita ei saada muutettua paremmaksi, jos Kennelliiton sisällä on kaksi eri leiriä.

Vuolasvirta-palkinnon säännöt uudistuvat

Valtuusto hyväksyi ansioituneille kasvattajille myönnettävälle Lauri Vuolasvirta -palkinnon päivitetyt säännöt. Ne tulevat voimaan 1.5.2019 alkaen. Sääntöihin ei tule suuria muutoksia. Pistelaskuun on tehty joitain tarkennuksia, muun muassa valionarvo on tarkennettu muotovalionarvoksi. Varsinaisissa säännöissä nyt oleva käyttökoiralistaus on jatkossa sääntöjä täydentävässä ohjeessa.

- Palkinnon saamisen edellytyksenä oleva kennelneuvontakäynti tehdään nyt kaikkien kennelnimen haltijoiden luoda, sillä se on tasa-arvoista, totesi asian valtuustossa esitellyt Kennelliiton hallituksen varapuheenjohtaja, kasvattajatoimikunnan puheenjohtaja Tuula Laitinen.

Muutoksia muutamien rotujen valionarvoisääntöihin

Valtuusto hyväksyi esitetyt muutokset dreevereiden muotovalio- ja käyttövalionarvosääntöihin, collieiden muotovalionarvosääntöihin ja laikojen valionarvosääntöihin. Lisäksi valtuusto hyväksyi alaskanmalamuuttien kuormanvetokokeiden säännöt sekä alaskanmalamuuttien uuden kuormanvetovalionarvon säännöt. Kaikki muutokset tulevat voimaan 1.1.2019 alkaen.

Valtuusto hyväksyi myös noutajien workin testin (NOWT) sääntömuutosesityksen. Se tulee voimaan 1.4.2019 alkaen.

Kennelliitto tiedottaa tarkemmin valtuuston päätöksistä Koiramme-lehdessä, verkkosivuillaan ja Kenneluutisissa.

Tiedotetta täsmennetty 26.11.2018: Lauri Vuolasvirta -kilpailun säännöt tulevat voimaan 1.5.2019 alkaen ja hyväksytyt valionarvosäännöt 1.1.2019 alkaen.

Helena Suni ja Harri Lehkonen
Kennelliiton kunniapuheenjohtaja Helena Suni ja hallituksen puheenjohtajana jatkava Harri Lehkonen.
Uudet hallitukseen
Hallitukseen seuraavalle kolmivuotiskaudelle valittiin Kari Leppänen, Kirsi Sainio ja Kimmo Mustonen.
Paula Heikkinen-Lehkonen
Valtuusto kutsui Kennelliiton kunniajäseneksi koira-alan pitkän linjan vaikuttajan Paula Heikkinen-Lehkosen.