Finska Kennelklubbens fullmäktige sammanträdde den 26 november på Hanaholmen i Esbo. Fullmäktige beslöt bland annat om Kennelklubbens verksamhetsplan och budget för 2019, registreringsavgifter och de nya reglerna för Vuolasvirta-priset och utsåg nya ledamöter till styrelsen i stället för dem som stod i tur att avgå. 125 ledamöter närvarade vid mötet.

Kennelklubbens nuvarande ordförande Harri Lehkonen fortsätter som styrelseordförande under 2019–2020. Kimmo Mustonen, Kari Leppänen och Kirsi Sainio valdes till Kennelklubbens styrelse för nästa treårsperiod i stället för de tre ledamöter som stod i tur att avgå.

Kimmo Mustonen har verkat i Kennelklubbens styrelse i sex år. Han är ordförande för utställnings- och domarkommittén. Kari Leppänen är vice ordförande för kenneldistriktet Pohjois-Savon kennelpiiri. Han har tidigare verkat i förtroendeuppdrag inom Finska Stövarklubben. Kirsi Sainio är medlem i Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté. Hon har tidigare verkat som Kennelklubbens styrelseledamot i nio års tid. Hon var verkat i avelsvetenskapliga kommittén sedan år 2006 och innehaft kommitténs ordförandepost i flera års tid.

Paula Heikkinen-Lehkonen till Kennelklubbens hedersmedlem

Fullmäktige utsåg Paula Heikkinen-Lehkonen till Kennelklubbens hedersmedlem. Hon har verkat en lång tid som ordförande för kenneldistriktet Salpausselän kennelpiiri och innehaft flera förtroendeuppdrag i Suomen Kettuterrierit ry, Finlands Terrierorganisation och i Kennelklubben. Hon är också en erfaren hunduppfödare och exteriördomare för alla raser. Hon har sedan länge varit aktiv i den finska exteriördomarföreningen Ulkomuototuomarit ry och är föreningens hedersordförande.

I över fyra årtionden har hon samlat fakta om hundar från olika håll i världen, bland annat till stöd för sina specialklubbar och utbildningen av exteriördomare samt till olika hundpublikationer. Hon är en känd hundfotograf och -redaktör.

Samhällspåverkan temat för år 2019

Fullmäktige godkände styrelsens förslag till Kennelklubbens budget för år 2019. Budgeten grundar sig på antagandet att antalet rashundsregistreringar förblir på samma nivå som under tidigare år. Inga ändringar gjordes till registrerings- och medlemsavgifter.

Kennelklubbens tema för nästa år är samhällspåverkan.

- Kennelklubben vill vara en inflytelserik organisation och en vägvisare, detta har beaktats i all verksamhet, underströk Harri Lehkonen som ansvarar för temaåret. Tyngdpunkterna för temaåret är politiskt påverkan, inflytelserik kommunikation och Kennelklubbens interna utveckling.

Under temaåret skapas verktyg för olika aktörer i Kennelklubben i syfte att stödja påverkande och kommunikation. Dessutom arrangeras utbildning i kommunikation och påverkande. Temaårets slogan är ”För hundar”.

Enighet behövs för att uppnå gemensamma mål

På mötet höll Kennelklubbens hedersordförande Helena Suni ett anförande, i vilket hon betonade samarbetets betydelse för att uppnå Kennelklubbens målsättningar.

- När vi besökte riksdagen år 2011 för att lobba Kennelklubbens mål, dvs. grundandet av hundarnas ägarregister, avskaffningen av hundskatt och assistanshundarnas officiella status, var vi väldigt eniga om våra mål. Alla dessa mål har nu uppnåtts med ett gott och långsiktigt samarbete, gladde hon.

- Målsättningarna kan lyckas om vi har ett team där styrelsen, fullmäktige och kansliet arbetar tillsammans för att uppnå dem. Just nu skulle vi också behöva samarbete för att främja hundars hälsa. Saker ändras inte mot det bättre om vi inom Kennelklubben är uppdelade i två läger.

Reglerna för Vuolasvirta-priset förnyas

Fullmäktige godkände de reviderade reglerna för Lauri Vuolasvirta-priset som tilldelas meriterade uppfödare. Reglerna träder i kraft 1.5.2019. Inga stora ändringar har gjorts till reglerna. En del specifikationer har gjorts till poängberäkningen, bland annat har championat preciserats till utställningschampionat. Förteckningen på brukshundraser i de egentliga reglerna kommer i fortsättningen att finnas i den kompletterande instruktionen.

- Besöket som görs av kennelkonsulten och som är förutsättningen för att priset tilldelas görs nu hos alla kennelnamnets innehavare, då är det jämställt för alla, konstaterade Tuula Laitinen, Kennelklubbens vice styrelseordförande och ordförande för uppfödarkommittén, som presenterade frågan på fullmäktigemötet.

Ändringar i championatbestämmelser för vissa raser

Fullmäktige godkände ändringar till championatbestämmelser för drever, collie och laika. Fullmäktige godkände också reglerna för prov i lassdragningsprov för alaskan malamute (weight pull) samt nya championatregler i lassdragning för alaskan malamute. Alla ändringar träder i kraft från och med 1.1.2019.

Fullmäktige godkände också ändringsförslaget för reglerna i working test för retrievers (NOWT) som träder i kraft 1.4.2019.

Ytterligare information om fullmäktigebeslut kommer att publiceras i tidskriften Koiramme, Kennelklubbens webbplats och i Kenneluutiset.

Helena Suni ja Harri Lehkonen
Kennelklubbens hedersordförande Helena Suni och omvald styrelseordförande Harri Lehkonen.
Uudet hallitukseen
Kari Leppänen, Kirsi Sainio och Kimmo Mustonen valdes till styrelsen för nästa treårsperiod.
Paula Heikkinen-Lehkonen
Paula Heikkinen-Lehkonen är en inflytelserik aktör i hundvärlden sedan länge. Nu utsågs hon till Kennelklubbens hedersmedlem.