Kennelliiton tietokantaan on jo kuuden vuoden ajan tallennettu geenitestituloksia, joita rotujärjestöt ovat anoneet roduilleen tallennettaviksi. Tallennettavien testien määrä on pysynyt ensimmäiset vuodet vähäisenä, mutta suuntaus on kasvava. Viime vuonna listalle lisättiin kolme uutta testiä ja rotua.

Tällä hetkellä suomalaisille koirille testituloksia tallennetaan enimmäkseen laboratorioista/palveluista Laboklin, Movet ja MyDogDNA (joka on Kennelliiton järjestelmässä vielä yrityskauppoja edeltävällä nimellä Genoscoper). Kun asiakas kertoo, että tulos on tarkoitus tallentaa Kennelliittoon, pyydämme eläinlääkäreitä tallentamaan tiedot ottamastaan näytteestä Omakoirapalvelun kautta. Laboratoriot pystyvät tallentamaan tuloksen suoraan Kennelliiton tietokantaan vain näytteenottotiedon tallentamisen jälkeen. Samalla vahvistetaan, että eläinlääkäri on tarkastanut koiran tunnistusmerkinnän näytteenoton yhteydessä, mikä on luotettavan testauksen peruspilareita yhdessä sen kanssa, että näytteenottaja huolehtii näytteen lähettämisestä eteenpäin laboratoriolle.

Näytteenottotiedon pystyy tallentamaan, kun omistaja on ensin tilannut Omakoirasta lähetteen tiettyä geenitestiä varten. Tiedot voi tallentaa myös takautuvasti; tällöin tulee vain huolehtia, että päivämääräksi kirjataan alkuperäinen näytteenottopäivä.

Eläinlääkärin ei tarvitse tallentaa näytteenottotietoja sähköisesti, kun kyseessä on polveutumisen varmistus tai DNA-tunniste. Näitä tuloksia ei valitettavasti voida ainakaan vielä tallentaa suoraan laboratorioiden toimesta ja siksi niistä tulee täyttää laboratorion mahdollisesti edellyttämän oman näytelähetteen lisäksi Kennelliiton erilliset lomakkeet, jotka löytyvät alla mainitun linkin kautta.

Ohje näytteenottotietojen tallentamisesta sekä geenitesteihin liittyvät lomakkeet

Lista Kennelliitossa tallennettavista geenitestituloksista.

DNA-ohje, jossa mm. määritellään hyväksyttävä näytteenotto sekä kerrotaan geenitestien tallennukseen hyväksymisestä