Suomen Kennelliitto on julkaissut europarlamenttivaalitavoitteensa. Tavoitteet liittyvät koirien ja kissojen hyvinvointia sekä eläinten kuljetuksia EU:n alueella koskeviin säädöksiin ja niiden valvontaan sekä eläimille, ihmisille ja luonnolle haitallisten ilotulitteiden käytön rajoittamiseen. 

Eläinten hyvinvoinnin parantaminen on ollut jo pitkään EU:n agendalla. Nyt valmisteilla olevalla asetuksella koirien ja kissojen hyvinvoinnista ja jäljitettävyydestä linjattaisiin koko EU:n alueella yhdenmukaisesti, millaisissa olosuhteissa koiria ja kissoja saa pitää ja miten näitä lemmikkejä tulee hoitaa, kasvattaa ja kohdella.

- Koko EU:n alueelle on paikallaan luoda yhtenäiset säännökset koirien ja kissojen hyvinvoinnin tueksi. Monet asetusluonnoksessa esitetyistä asioista on jo otettu huomioon Suomessa eläinten hyvinvointilaissa ja sen pohjalta annetuissa säädöksissä sekä Kennelliiton säännöissä ja ohjeissa. Toivomme kuitenkin, että pohjoismainen koirakulttuuri ja erityisolosuhteemme otetaan huomioon tulevassa EU-lainsäädännössä, sanoo Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Esa Kukkonen.

Eurooppalaisesta näkökulmasta Suomi on hyvin harvaan asuttu maa. Meillä eläinlääkäripalveluiden saatavuus ei ole kovin hyvä koko maassa. Siksi olisi esimerkiksi hyvä, että edelleenkin myös tehtävään koulutukseen saaneet henkilöt voisivat Suomessa hyvin toimivan käytännön mukaan mikrosiruttaa koiran, eikä tähän tarvittaisi eläinlääkäriä.

Tehokkaalla valvonnalla tulee puuttua todellisiin ongelmiin

Kansallisten kennelliittojen rekisterien kautta on helppo valvoa rotukoirien kasvatukseen ja kauppaan liittyvää toimintaa. Rotukoirarekisteriin on EU:n alueella kuitenkin ilmoitettu vain murto-osa, kansainvälisen kennelunioni FCI:n mukaan keskimäärin vain hieman yli 15 prosenttia koko koirakannasta. Suurimmat hyvinvointiongelmat eivät ole järjestäytyneen koiraharrastustoiminnan piirissä, vaan toiminnassa, josta ei ole näkyvää dokumentointia.

- Laiton koirakauppa, koirien salakuljetus ja pentutehtailu on Euroopassa jo miljardiluokan bisnes. Siihen puuttumiseksi kaivataan tehokasta valvontaa, joka pureutuu todellisiin ongelmiin. Jos valvontaa toteutetaan vain järjestäytyneen koiraharrastuksen piirissä, eivät asetuksen hyvinvointitavoitteet tule toteutumaan, painottaa Kukkonen.

Hän muistuttaa myös, että valvonnan toteuttamiseksi viranomaisten on saatava tuekseen riittävät resurssit.

Riittävä alaikäraja EU:n alueella kaupallisesti kuljetettaville koirille

Tavoitteena EU:ssa on myös yhdenmukaistaa säännöksiä eläinten kuljetuksista. EU:n komissio on laatinut asetusluonnoksen eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana.

- Pidämme hyvänä sitä, että asetusluonnoksessa on asetettu 12 viikon minimi-ikä koirien ja kissojen kaupalliseen kuljetukseen. Näin voidaan pyrkiä varmistamaan, ettei liian nuoria pentuja aseteta niiden hyvinvointia mahdollisesti vaarantavaan tilanteeseen, ja pennuilla on tarvittava rokotussuoja, linjaa Kukkonen.

Asetusluonnos painottuu tuotantoeläinten ja suurten eläinjoukkojen kuljetuksiin. Koska koiria kuljetetaan kaupallisesti myös yksittäin tai muutaman koiran ryhmässä, niin Kennelliitto esittää vielä harkittavaksi, olisiko tarpeen rajata sitä, miten monen koiran kuljetuksia asetuksen kaikki säännökset koskevat.

Rajat räiskeelle koko EU:n alueella

Ilotulitteet aiheuttavat haittaa niin ihmisille, eläimille kuin luonnollekin. Suomen Kennelliitto on ollut mukana yhdessä 14 muun järjestön kanssa Rajat räiskeelle -kansalaisaloitteessa, jossa esitetään luokkiin F2 ja F3 kuuluvien ilotulitteiden käyttöä rajattavaksi siirtymäajan puitteissa vain ammattilaisten käyttöön. Kansalaisaloitteella oli yhteensä 65 000 allekirjoittajaa.

EU:ssa on valmisteilla pyroteknisten tuotteiden markkinoille saattamisen toimivuutta koskeva selvitys. 

- Jos tämän selvityksen perusteella on tarvetta tarkistaa pyroteknisten tuotteiden markkinoilla saattamista koskevalla EU-direktiiviä, niin toivomme, että sitä tarkistettaisiin samoilla linjauksilla, kuin Rajat räiskeelle -aloitteessa esitettiin, sanoo Kukkonen. 

 Suomen Kennelliiton tavoitteet europarlamenttivaalien alla:

  1. Koirien hyvinvoinnin tueksi EU:n alueella selkeät ja yhdenmukaiset säännökset
  2. Koirien hyvinvoinnin varmistamiseksi tarvitaan tehokasta ja todellisiin ongelmiin perustuvaa valvontaa
  3. Riittävä alaikäraja EU:n alueella kaupallisesti kuljetettaville koirille
  4. Ilotulitteiden käytölle tiukempi sääntely EU-maissa
     

Lue lisää Kennelliiton tavoitteista täältä.

Euroopan parlamenttivaalien ennakkoäänestys alkaa Suomessa ja ulkomailla 29.5. Ennakkoäänestys päättyy ulkomailla 1.6. ja Suomessa 4.6. Virallinen vaalipäivä on 9.6.
 

Kuva: Paula Grekelä/Koiravalokuvausta Lapista

 

Suomen Kennelliitto edustaa lähes 140 000 suomalaista koiranomistajaa, koiraharrastajaa ja koirankasvattajaa sekä yli 2000 koiraharrastusyhdistystä. Jäsenmäärällä mitattuna Kennelliitto on yksi maailman suurimmista kansallisista kennelliitoista ja vaikutamme koirien terveyteen ja hyvinvointiin myös kansainvälisesti. Olemme aktiivinen jäsen noin sadan jäsenmaan koirajärjestö Fédération Cynologique Internationalessa sekä Pohjoismaisessa Kennelunionissa.