Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan työvaliokunta on päättänyt, että amerikanstaffordshirenterrierien uusi perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma eli PEVISA tuli voimaan jo 13.11.2020.

PEVISA-säännön voimaantuloa aikaistettiin, sillä ensi vuoden alusta voimaan tulevaksi hyväksytyssä PEVISAssa ei enää vaadita koirien lonkkaniveltutkimustuloksissa jalostusarvoa ennustavia, niin sanottuja BLUP-indeksejä. Poikkeuksellisesti BLUP-indeksejä ei ole voitu laskea tämän syksyn aikana.

Amerinkanstaffordshirenterrierien uuden PEVISA-säännön mukaan pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu kyynärkuvauslausunto, lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kuukautta vanhempi. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Ulkomaisilta uroksilta ei vaadita koirarekisteriohjeen poikkeusehdon mukaan PEVISA-tutkimuksia. 

Amerikanstaffordshirenterrierien  PEVISA on voimassa 31.12.2022 saakka.