Kennelliiton yhteistyökumppani Agria Eläinvakuutus on kerännyt jo pitkään eri rotujen terveyteen liittyvää tietoa rotujärjestöjen käyttöön. Nyt näitä tietoja tarjotaan tehokkaammin rotujärjestöjen käyttöön Suomessa.

Rotujärjestöt voivat halutessaan tilata Agrialta työpajan, jossa puretaan auki rodun profiili ja tehdään sen tulkinta yhdessä rodun jalostustoimikunnan tai vastaavan ryhmän kanssa. Työpaja on maksuton ja sen voi tilata osoitteen info@agria.fi kautta.

- Haluamme olla aktiivisia työssä rotujärjestöjen suuntaan ja tukea heitä rotuprofiilien tulkinnassa, joka ei aina ole yksiselitteistä tai helppoa, kertoo Agria Eläinvakuutuksen maajohtaja Anna Linder.

Rotuprofiilit on koottu ruotsalaisten Agria Eläinvakuutuksessa vakuutettujen koirien hoitotapahtuma- ja kuolinsyytilastoista. Ensimmäiset rotuprofiilit tuotettiin Ruotsin kennelliiton ja 80 rodun rotujärjestön käyttöön vuonna 1995. Tietoja on tähän mennessä kerätty jo yli 180 rodusta, ja niitä voidaan hyödyntää Ruotsin lisäksi Norjassa, Tanskassa, Suomessa ja Iso-Brintanniassa. Tilastot sisältävät tietoa eri koirarotujen yleisimmistä sairauksista, tapaturmista ja kuolinsyistä.

Agrian rotuprofiileja on esitelty tarkemmin muun muassa Kennelliiton rotujärjestöpäivillä 21. syyskuuta 2019. Rotuprofiileita voidaan hyödyntää muun muassa jalostuksen tavoiteohjelmien (JTO) ja perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmien (PEVISA) suunnittelussa. Nyt käytössä olevat rotuprofiilit on koostettu vuosien 2011-2016 tilastoista.

Lisää tietoa rotuprofiileista saa Agria Eläinvakuutuksen verkkosivuilta.