Kennelliiton hyväksymän sydämen ultraäänitutkimuksen saa suorittaa Suomessa laillistettu eläinlääkäri, joka on osallistunut hyväksytysti Kennelliiton sydänsairaustyöryhmän järjestämään näyttötilaisuuteen; poikkeuksena pieneläinten kardiologian eurooppalaisen tai amerikkalaisen Diplomate-tutkinnon suorittanut eläinlääkäri, jonka ei tarvitse osallistua näyttötilaisuuteen. Muun ulkomailla hyväksytyn, virallisia sydämen ultraäänitutkimuksia tekemään oikeuttavan jatkokoulutuksen riittävyyden arvioi hakemuksesta sydänsairaustyöryhmä.

Ultraäänitutkimuksen näyttötilaisuus

Osallistuakseen näyttötilaisuuteen eläinlääkärin tulee lähettää hakemus Kennelliiton sydänsairaustyöryhmälle. Hakemukseen liitetään

  • Ansioluettelo, josta selviää riittävä työkokemus pieneläinkardiologiassa sekä käydyt jatkokoulutuskurssit
  • Sydäntutkimuksessa käytettävissä oleva laitteisto (ultraäänikone ja sydänfilmitutkimus)
  • Eläinlääkärin työssään käyttämällä ultraäänilaitteella suoritettu täydellinen sydäntutkimus kahdesta potilaasta, joista toisella tulee olla läppäsairaus. Ultraäänitutkimuksen ohjeet ovat saatavissa työryhmältä.
  • Potilaspäiväkirja, josta ilmenee viimeisen 3 vuoden aikana tehdyt koirien sydänultratutkimukset (tutkimusten määrä, potilaan rotu/ikä/diagnoosi).

Näyttötilaisuuden osallistujat hyväksytään hakemusten perusteella. Osallistuakseen eläinlääkärillä tulee olla myös Kennelliiton auskultaatio-oikeudet.

Seuraava näyttötilaisuus marraskuussa

Ultraäänitutkimuksen seuraava näyttötilaisuus järjestetään marraskuussa Yliopistollisessa eläinsairaalassa Viikissä, jos osallistujia on tarpeeksi. Osallistumismaksu on omakustanteinen. Postita hakemus viimeistään 30.9.2019 osoitteella Kennelliiton sydänsairaustyöryhmä / Katariina Mäki, Kamreerintie 8, 02770 Espoo. Lisätietoja sähköpostitse: sydäntyöryhmän sihteeri katariina.maki@kennelliitto.fi.