För att en ultraljudsundersökning ska vara godkänd av Finska Kennelklubben ska den utföras av en i Finland legitimerad veterinär, som med godkänt resultat deltagit i ett fristående prov i ultraljudsundersökning av hjärta, arrangerad av Finska Kennelklubbens arbetsgrupp för hjärtsjukdomar. Undantag utgörs av veterinärer som tagit europeisk eller amerikansk Diplomate-examen i smådjurskardiologi; dessa behöver inte delta i provet. Arbetsgruppen för hjärtsjukdomar bedömer på ansökan huruvida övriga examen som tagits utomlands godtas för företagande av officiella ultraljudsundersökningar av hjärta.

Fristående prov i ultraljudsundersökning

För att kunna delta i det fristående provet ska veterinären skicka en ansökan till Kennelklubbens arbetsgrupp för hjärtsjukdomar. Till ansökan bifogas

  • meritförteckning, ur vilket framgår tillräcklig arbetserfarenhet i smådjurskardiologi samt avlagd fortbildning
  • utrustning som finns till förfogande för hjärtundersökningar (ultraljudsmaskin och EKGapparat)
  • fullständiga undersökningar av hjärta som veterinären gjort med den ultraljudsmaskin som hen använder i sitt arbete, på två patienter av vilka den ena bör ha en hjärtklaffsjukdo
  • patentjournal, ur vilket framgår ultraljudsundersökningar som genomförts under de 3 senaste åren (antal undersökningar, patientens ras/ålder/diagnos).

Deltagare till det fristående provet antas på grundval av ansökan. För att kunna delta bör veterinären dessutom ha auktorisation att göra Kennelklubbens auskultationsundersökningar.

Nästa fristående prov i november

Nästa fristående prov i ultraljudsundersökning av hjärta arrangeras på Universitetets Djursjukhus i Vik, Helsingfors i november, om det finns ett tillräckligt antal deltagare. Deltagaravgiften betalas av veterinären själv.  Skicka din ansökan senast 30.9.2019 till adressen Kennelklubbens arbetsgrupp för hjärtsjukdomar / Katariina Mäki, Kamrersvägen 8, 02770 Esbo.

För mera information
Sekreterare för arbetsgruppen för hjärtsjukdomar

Katariina Mäki
katariina.maki@kennelliitto.fi