PKU:n tieteellinen toimikunta haluaa muistuttaa ihmisiä siitä, että vaikka geenitestejä onkin nykyisin runsaasti saatavilla ja niiden käytöstä on monessa tilanteessa paljon apua jalostuksessa, tulee testaamisen merkitys kuitenkin aina suhteuttaa rodun kokonaistilanteeseen. Testaamisen helppous ei siis saa määritellä sitä, mitä asiota rodun jalostuksessa tulee painottaa.

Lausunnossa todetaan myös, että testin validointi, eli sen luotettavuuden ja toimivuuden varmistaminen kunkin rodun kohdalla on erittäin tärkeää. Testien tulisi perustua tieteellisissä julkaisuissa esitettyihin tuloksiin. 

Lue toimikunnan lausunto kokonaisuudessaan.