Aloita sähköisen lähetteen tekeminen Omakoirassa ja toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Röntgenlähete
Ulkomaisen koiran tallentaminen
Röntgenlähete2

Lisätietoa sähköisen lähetteen tekemisestä saa Kennelliiton verkkosivuilta.