Kennelliiton jäsenyhdistykset pääsevät ylläpitämään omien yhdistystensä yhteystietoja ja luottamustehtäviä Omakoira-palvelussa. Tietojen ajantasaisuus on tärkeää, jotta Kennelliiton lähettämät tiedotteet ja muu yhdistysposti menisivät perille oikeille ihmisille.

Silloinkin kun Omakoira-palvelussa hoidetaan yhdistyksen asioita, sinne kirjaudutaan omalla henkilökohtaisella jäsennumerolla tai sähköpostiosoitteella. Yhdistyksen tietojen päivittämisoikeus on automaattisesti puheenjohtajalla ja sihteerillä. He voivat antaa ylläpitäjän oikeuksia myös muille yhdistyksen jäsenille. Jos puheenjohtaja tai sihteeri eivät jostain syystä ole Kennelliiton jäseniä, he voivat valtuuttaa jonkun toisen yhdistyksen jäsenen hoitamaan asioita. Tällöin otetaan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen omakoira@kennelliitto.fi.

Ohjeita yhdistysasioiden hoitoon Omakoira-palvelussa