Vi vill påminna våra medlemsföreningar om att vid behov uppdatera föreningens uppgifter och innehavare av förtroendeuppdrag inom föreningen. Detta för att garantera att möteskallelserna skickas till rätta adresser.

En medlemsförening i Kennelklubben kan uppdatera sina kontaktuppgifter och innehavarna av förtroendeuppdrag inom föreningen i Omakoira-tjänsten. Det är viktigt att uppgifterna är riktiga för att garantera att meddelanden och övrig post som skickas från Kennelklubben når rätta personer.

Också när man sköter föreningens ärenden sker inloggning till Omakoira-tjänsten med det personliga medlemsnumret eller egen e-postadress. Föreningens ordförande och sekreterare har automatiskt rätt att uppdatera föreningsuppgifter i Omakoira. De kan även tilldela administratörrättigheter till övriga medlemmar i föreningen. Om ordföranden eller sekreteraren av någon anledning inte är medlemmar i Kennelklubben, kan de ge fullmakt till någon annan medlem i föreningen att sköta ärenden i Omakoira. För att göra detta, kontakta oss per e-post till adressen omakoira@kennelliitto.fi.

Mera om Omakoira för föreningar