Jonkin verran puhutaan collieiden peloista ja arkuuksista, mutta varsinaisia faktoja siitä, kuinka paljon tällaisia ongelmia esiintyy tai miten ne collieilla periytyvät, ei toistaiseksi Suomesta ole. Suomen Collieyhdistys perusti vuonna 2016 luonnetoimikunnan, jonka tavoitteita kysely tukee.

Kyselyn taustaa ja tavoitteita

Keväällä 2017 SCY:n luonnetoimikunta kutsui ruotsalaisen eläinjalostuksen tohtorin Per Arveliuksen, kertomaan Ruotsissa tehdystä luonnetutkimuksesta collieilla. Luennosta on kirjoitettu artikkeli Colliesanomat-lehteen 2/2017

Luonnetesti- ja MH-luonnekuvaustulokset eivät riitä siihen että olisi mahdollista tehdä perinnöllisiä analyysejä. Näin ollen luonnetoimikunta päätti yhdistyksen avustuksella loppusyksystä 2017, että käyttöön otettaisiin C-BARQ-kysely, joka on tällä hetkellä tieteellisesti tutkituin ja Arveliuksenkin tutkimuksissa hyvin toimivaksi todettu tapa mitata koirien luonneominaisuuksia. Kyselyn avulla on mahdollista kerätä kattava aineisto rodun tilanteesta Suomessa. Tavoitteena on saada mahdollisimman moni omistaja, myös yhdistyksen ulkopuolelta, vastaamaan kyselyyn.

Kyselyn tarkoituksena on kerätä laaja ja kattava aineisto sekä sileäkarvaisten että pitkäkarvaisten collieiden käyttäytymisestä ja luonteesta Suomessa, ja selvittää aineiston avulla luonneominaisuuksien perinnölliset tunnusluvut.

Tutkimusaineisto analysoidaan Helsingin yliopiston maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan kotieläintieteen opiskelija Elisa Ikosen pro gradu – tutkielmana. Tutkimustulosten luotettavuuden kannalta aktiivinen ja laaja osallistuminen on tärkeää.

Olethan mukana tiedon keräämisessä ja kerrot kyselystä myös muille collien omistajille.

Kasvattajilta toivotaan eritoten aktiivista kyselyn jakamista kasvattiensa omistajille.

Kysely on avoinna 31.3. 2018 asti
Linkki kyselyyn

Suomen Collieyhdistyksen verkkosivut