Perinnöllistä lonkkavikaa voidaan joissakin tapauksissa koettaa hoitaa luuduttamalla lantiokehän alaosan häpyliitos hyvin varhain pentuna jo ennen 5 kk ikää. Hoidolla pyritään siihen, että kasvun jatkuessa lantiokehän yläosassa lonkkamalja kääntyy asentoon, jossa se tukee reisiluun päätä paremmin lonkkamaljaan. Leikkaushoidon tarve ja hoidolla mahdollisesti saavutettava hyöty on arvioitava erityisen huolellisesti. Luotettavaa näyttöä hoidon tehosta ei toistaiseksi ole olemassa.

Leikkaus vaikuttaa lantion rakenteeseen ja estää lonkkaniveldysplasian arvioinnin lonkkakuvista. Tämän vuoksi lämpöluudutusleikkauksella hoidetuista koirista ei anneta lausuntoa lonkkaniveldysplasian osalta, eikä niistä oteta virallisia lonkkakuvia. 

Leikkauksen seurauksena lantiokehän läpimitta jää normaalia pienemmäksi. Narttujen osalta on huomioitava, että ne eivät leikkauksen seurauksena pysty synnyttämään. Lämpöluudutuksella hoidettua koiraa ei saa käyttää jalostukseen ja se tulisi siirtää EJ-rekisteriin (ei-jalostukseen-rekisteri) samalla tavoin kuin muut perinnöllisen sairauden suhteen leikkauksella hoidetut koirat.