- Jo tällä hetkellä valtaosa kennelnimistä anotaan sähköisesti, kertoo kasvattajatoimikunnan esittelijä Johanna Kuru.

 

Anottaessa kennelnimeä sähköisesti sähköisessä lomakkeessa täytetään kohta, joka valtuuttaa Kennelliiton välittämään hakijan nimi- ja osoitetiedot kennelnimianomuksen yhteydessä kennelnimen myöntävälle kansainväliselle kennelunioni FCI:lle. Kennelnimen myöntäessään FCI muun muassa tarkistaa, ettei päällekkäisiä kennelnimiä ole. Hakija voi itsekin tarkistaa, mitä kennelnimiä FCI:n jäsenmaissa on jo käytössä. Lista löytyy täältä.

Kennelnimen siirrot ja haltijan lisäykset tullaan edelleen anomaan kirjallisesti tulostettavalla lomakkeella.

 

Vuonna 2016 myönnettiin kaikkiaan 586 kennelnimeä. Kennelnimeä voi hakea, kun on käynyt kennelpiirin järjestämän kasvattajan peruskurssin ja allekirjoittanut Kennelliiton kasvattajasitoumuksen. Sähköinen lomake ja tarkemmat ohjeet löytyvät täältä.

 

- Kennelnimeä anottaessa on tärkeää ottaa huomioon, että kasvattajanperuskurssin voimassaoloaika kennelnimeä anottaessa on viisi vuotta kurssin suorittamisesta. Koska FCI vahvistaa kennelnimen, voi hakuprosessi voi olla pitkä, jopa puoli vuotta, kertoo Showlinkissä kennelnimianomuksia käsittelevä Elina Räisänen.

 

Suomessa on tällä hetkellä 9155 sellaista aktiivista koirankasvattajaa, jotka ovat kasvattaneet ainakin yhden pentueen viimeisen kolmen vuoden aikana. Suomalaisia kennelnimiä aina vuodesta 1913 alkaen on koirarekisterissä kaikkiaan 31 000. Vanhimmat kennelit, joissa on viimeisen viiden vuoden aikana kasvatettu pentue, ovat vuonna 1943 perustettuja.