Kennelnimet

Kuvaaja: 
Hannu Huttu

Kennelnimellä tarkoitetaan nimeä, joka liitetään kennelnimen haltijan kaikkien kasvattien nimen eteen niitä rekisteröitäessä. Pentue voidaan rekisteröidä vain yhdelle kennelnimelle eikä samalla haltijalla voi olla kuin yksi kennelnimi. Kennelnimi voidaan myöntää enintään kolmelle henkilölle yhdessä.

Kennelnimen hakeminen

Kennelnimen hakeminen on maksullista (ks. hinnasto). Kennelnimihakemuksen maksu peritään anomisen yhteydessä verkkomaksuna Omakoira-palvelussa. Hakija toimittaa sähköisen (Omakoira-palvelussa) kennelnimihakemuksen Kennelliittoon. Kennelliitto toimittaa tiedon saapuneista hakemuksista rotujärjestöille, jotka käsittelevät hakemuksen. Halutessaan rotujärjestö voi antaa hakemuksesta perustellun kielteisen lausunnon. Tällöin hakijalle ilmoitetaan oikeudestaan antaa vastineensa Kennelliitolle, joka ratkaisee asian.

Haettu kennelnimi vaihtoehtoineen ja hakemuksessa mainitut rodut julkaistaan Koiramme-lehdessä. Valitus kennelnimihakemuksesta tulee tehdä kahden viikon kuluessa julkaisemisesta.

FCI:n hyväksymä kennelnimi ilmoitetaan hakijalle ja siitä toimitetaan hakijalle todistus. Hyväksytyt kennelnimet julkaistaan Koiramme-lehdessä. Kennelnimi voidaan hakemuksesta lisätä kasvattajan aikaisemmille pentueille. Tämä koskee vain sellaisia pentueita, joiden kasvattajiksi on merkitty sama tai samat henkilöt kuin kennelnimen haltijaksi.

Jotta kennelnimi voidaan myöntää, täytyy hakijan täyttää seuraavat saantiehdot:

  • hakija on täyttänyt 18 vuotta
  • hakijalla on vakinainen asuinpaikka Suomessa
  • hakija on sopiva kennelnimen haltijaksi
  • hakija on Kennelliiton jäsen ja jäsen sellaisessa Kennelliiton organisaation kuuluvassa yhdistyksessä, joka edustaa kasvatettavaksi aiottua rotua
  • hakija on hyväksytysti suorittanut kasvattajan peruskurssin
  • hakijalla on voimassa oleva kasvattajasitoumus

Kennelnimen haltijanmuutos

Kennelnimi voidaan perustellun kirjallisen hakemuksen perusteella siirtää lähisukulaiselle tai kennelnimen haltijan kanssa pitkään toimineelle ja tämän toimintaa jatkavalle henkilölle, jonka tulee täyttää kennelnimen saantiehdot. Kennelnimen haltijan kuoltua voi hänen perillisensä ottaa kennelnimen käyttöön, mikäli hän täyttää kennelnimen saantiehdot. Siirto on maksullinen ja siirrosta päättää Kennelliitto. Haltijan poistaminen on maksuton.

Kennelliiton hyväksymiä kasvattajan peruskursseja järjestävät kennelpiirit, jotka ilmoittavat kursseista Koiramme-lehdessä. Kursseista voi myös tiedustella suoraan kennelpiirien aluekouluttajilta.

Kennelnimiin liittyvät säännöt ja lomakkeet
Voit täyttää ja tallettaa tämän lomakkeen

voimassa 1.1.2011 alkaen

Voimassa 1.1.2015 alkaen

Voit täyttää ja tallettaa tämän lomakkeen