Virallinen yleiskokouskutsu julkaistaan Koiramme-lehden numerossa 7-8/2019.

Seuraavat tiedot toimitetaan Kennelliittoon osoitteeseen: yleiskokous@kennelliitto.fi

  • yleiskokoukseen valtuutetun edustajan ja varahenkilön nimi ja jäsennumero
  • valtuustokaudelle 2020–2022 asetetun ehdokkaan ja hänen varajäsenensä nimi- ja osoitetiedot sekä jäsennumero
  • yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2018
  • kokousta varten annettu valtakirja

Mallit ilmoituksista ovat ladattavissa Jäsenyhdistyksille-sivun alareunasta.