En officiell inbjudan till allmänt möte publiceras i nummer 7–8/2019 av tidskriften Koiramme – Våra hundar.

Nedanstående uppgifter tillställs Kennelklubben till adressen: yleiskokous@kennelliitto.fi

  • namn på och medlemsnummer av befullmäktigad representant till allmänt möte och dennes suppleant
  • namn- och adressuppgifter samt medlemsnummer av kandidat för fullmäktigeperioden 2020–2022 samt dennes suppleant
  • antal medlemmar i föreningen 31.12.2018
  • fullmakt för mötet

Mallar för anmälningar kan laddas ner vid nedre kanten på sidan För medlemsföreningar