Kennelliiton laskemat lonkka-, kyynärnivel- ja spondyloosi-indeksit päivittyvät toimiston työntekijöiden kesälomajärjestelyistä johtuen poikkeuksellisesti vasta kesäkuun alussa, eivätkä totuttuun tapaan toukokuun lopussa.

Jos indeksin suuruus vaikuttaa rodussa pentujen rekisteröintiin, huomioidaan se luku, joka näkyy jalostustietojärjestelmässä astutushetkellä.