Koiran käyttämisen arvioiminen arkisessa tilanteessa tuo arvokasta tietoa koiranomistajalle

17.05.2023 Pipa Pärssinen
Pipa Pärssinen

Koirien käyttäytymisen arvioiminen erilaisissa tilanteissa ja testeissä on hyödyllistä monelle osapuolelle. Koiran omistaja saa tietoa, miten oma koira toimii erilaisissa tilanteissa, käyttäytyykö se kuten muut saman rotuiset koirat, rodunomaisesti, sekä mahdollisesti selityksiä sille, miksi koira käyttäytyy tietyllä tavalla (”luonnearvio” koirasta). Kasvattajan kohdalla käyttäytymisen arvioiminen on osa jalostuskelpoisuuden arvioimista ja tähän tarvitaan vertailukelpoista ja mitattavaa tietoa. Rotujärjestö saa testien kautta tietoa yleisesti rodusta, sen käyttäytymisestä ja luonteista, mitä hyödynnetään rodun jalostuksessa.

Erilaisilla testeillä ja kokeilla on omia painopisteitään ja tavoitteitaan. Rodunomaiset kokeet testaavat onko koirasta rodunomaiseen käyttötarkoitukseen. Luonnetestissä (LTE) arvioidaan koiran käyttäytymistä tilanteessa, jossa sen hermostoa rasitetaan. MH-luonnekuvauksessa (MH) arvioidaan koiran käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa. Kaikkien näiden tulosten tarkastelu roduittain antaa tietoa rodulle tyypillisestä luonteesta.

Käyttäytymisen jalostustarkastus lienee vähiten tunnettu koirien käyttäytymisen testausmenetelmistä. Käyttäytymisen jalostustarkastuksessa tarkkaillaan koiran käyttäytymistä tilanteissa, joiden ajatellaan olevan samantapaisia, mitä koira kohtaa arkielämässä. Tavoitteena ei ole painostaa tai uhata koiraa, vaan arvioida koiran käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa.

Tarkastuksen aikana testataan koiran reagoimista ihmisiin useammanlaisissa tilanteissa: koira kohtaa passiivisen ja aktiivisen ihmisen, koiraa käsitellään, koira kulkee vieraan ihmisen mukana ja koira kohtaa ihmisjoukkoja. Jahtaamisosioissa katsotaan, miten koira reagoi saalisärsykkeeseen (lentävä pallo) ja miten koira leikkii tällä. Aktiivisuus/passiivisuusosioissa tarkkaillaan koiraa, kun mitään ei tapahdu ohjaajan ja koiran seistessä paikoillaan kolmen minuutin ajan. Vieras koira -osiossa koiran ohi kävelee vieras koira n. 10 m etäisyydeltä edestakaisin – miten koira reagoi tähän? Koiran reaktioita erilaisiin alustoihin tutkitaan epätavallisten alustojen kohdalla, joiden päälle koira kävelee. Lopuksi arvioidaan, miten koira reagoi erilaisiin melko tavanomaisiin ääniin.

Kaikki tilanteet suoritetaan koiran ehdoilla: jos koira jossain vaiheessa ei pysty tekemään jotain osaa tai se alkaa käyttäytyä aggressiivisesti tai pelätä, testiosiossa ei välttämättä edetä pitemmälle. Koiraa ei tarvitse kouluttaa tarkastusta varten, normaali sosiaalistaminen ja ihmisten ilmoilla oleminen riittää.

Käyttäytymisen arvioiminen

Koiran käyttäytymistä arvioidaan testilomakkeen mukaisesti. Jos rodulle on tehty ihanneprofiili, tulosta verrataan siihen. Ihanneprofiilissa arviointi eri käyttäytymisille on joko ihanteellinen, neutraali, ei-toivottu tai hylätty. Kokonaisarviointi on hyväksytty, suoritettu, hylätty tai keskeytetty riippuen ihanneprofiilin olemassaolosta. Hyväksytty tarkoittaa jalostuskoiralle kelvollista tulosta. Ei-toivottavien ominaisuuksien tarkoituksena ei ole välttämättä sulkea koiraa jalostuksesta, mutta ne tulee huomioida yhdistelmien suunnittelussa. Hylätyn tuloksen saaneita koiria ei suositella jalostukseen, ellei rotujärjestö ohjeista toisin.

Kuka testiin?

Käyttäytymisen jalostustarkastus sopii kaikille koirille. Tarkastus tuo lisätietoa esim. MH-kuvauksen tai luonnetestin sekä tietysti rodunomaisten kokeiden tuloksiin. Testissä tulee esille sellaisia asioita, joita koira voi kohdata luontevasti arjessa ja täten ne kertovat koiran ”yhteiskuntakelpoisuudesta”. Tarkastustilanne on melko stressaamaton, koiraa ei ohjailla tai käskytetä, joten koira voi toimia itselleen luonteenomaisesti.

Tavoitteena on saada selville sellaisia asioita, jotka voivat haitata koiran arkielämää ja ovat jalostuksenkin kannalta epätoivottuja tai epärodunomaisia. Näitä ovat mm. tilanteeseen kuulumattomat arkuudet, pelot, aggressiivinen käyttäytyminen tai ylikiihtyminen. Jos koiralla tulee voimakkaita epätoivottuja reaktioita jalostustarkastuksen aikana, voi miettiä niiden syitä ja taustoja, miten koiraa voisi totuttaa niihin ja miten tämä vaikuttaa ajatukseen siitä, onko koirasta jalostukseen. Tavallinen peruskoira selviää tarkastuksen tilanteista ilman suurempia ongelmia, ei ehkä edes huomaa olleensa missään testitilanteessa, joten tarkastukseen voi osallistua jännittämättä.

Pipa Pärssinen
Pipa Pärssinen

Pipa Pärssinen on eläintenhoidon opettaja Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa Kannuksessa ja Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan jäsen sekä käyttäytymisen jalostustyöryhmän puheenjohtaja. Hän on syventynyt koirien kouluttamiseen ja on lisäksi mukana Suomen Palveluskoiraliitossa sekä Suomen Sileäkarvaisten noutajien toiminnassa.