Suomi on 190 muun valtion kanssa allekirjoittanut kansainvälisen biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen. Sopimuksen tavoitteina ovat biologisen monimuotoisuuden suojelu, sen osien kestävä käyttö ja perintöaineksen käytöstä saadun hyödyn oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako.

Sopimusta toteutetaan Suomessa muun muassa kansallisen eläingeenivaraohjelman avulla. Koirien geenipankki on osa tätä ohjelmaa, jonka tavoitteita ovat, että
• uhanalaiset alkuperäisrodut eivät kuole sukupuuttoon
• alkuperäisrotuja ylläpidetään taloudellisesti kestävällä tavalla
• geneettinen vaihtelu säilyy kotieläinroduissa mahdollisimman laajana
• kotieläinten tuotantokyvyn ja kestävyyden tasapainoinen kehittäminen on huomioitu jalostusohjelmissa
• kotieläingenetiikkaan, jalostukseen ja kotieläingeenivaroihin liittyvää osaamista ja tietoutta ylläpidetään ja vahvistetaan.

Vaalittavia kotimaisia koirarotuja ovat suomenajokoira, suomenlapinkoira, karjalankarhukoira, lapinporokoira ja kansalliskoira suomenpystykorva. Rodut ovat kansallisaarteita, sillä ne edustavat arvokasta elävää suomalaista kulttuuriperintöä, joka liittyy kiinteästi Suomen kansan historiaan. Kotimaisten rotujen lisäksi halutaan säilyttää geeniperimää myös pohjanpystykorvan suomalaisesta kannasta.

Geenipankki

Geeniaineksen säilyttäminen tapahtuu käytännössä uroskoirien siemennesteen pakastamisella.
Jokaisesta rodusta talletetaan pitkäaikasisäilytykseen siemennysolkia vähintäänkin 25-30 uroksesta. Geenipankin avulla pyritään turvaamaan rotujen ainutlaatuisten ominaisuuksien säilyminen ja perinnöllinen monimuotoisuus. Siemennysoljet ovat käytettävissä, mikäli tarve niin vaatii. 

Urosten valinta ohjelmaan

Geenipankkiin talletetaan kustakin rodusta 25-30 uroksen siemennysannoksia. Ohjelmaan sopivat urokset valitaan rotujärjestöjen ja Kennelliiton geenivaratyöryhmän toimesta sekä luonnollisesti koiranomistajien myötävaikutuksesta.

Luovuttajiksi soveltuvat uroskoirat ovat
• terveitä eikä niillä ei ole tiedossa olevia perinnöllisiä sairauksia
• mahdollisimman vähän sukua nykyiseen narttupopulaatioon
• keskenään mahdollisimman eri sukuisia
• puhdasrotuisia ja niiden sukutaulusta tunnetaan vähintään neljä polvea (taustoiltaan tunnetut rotuunotot eivät kuitenkaan ole poissuljettuja)
• viiden polven sukusiitosasteeltaan korkeintaan 6,25.

Luovuttajakoirilla suositellaan olevan rodun perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman (PEVISA) vaatimat sekä jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) suosittelemat terveystutkimukset sekä näyttöä käyttöominaisuuksista.


Luonnovarakeskukselta lisätietoa kansallisesta geenivaraohjelmasta

KOTIMAISET KOIRARODUT

Suomenpystykorva

Suomen ajokoira

Karjalankarhukoira

Suomenlapinkoira

Lapinporokoira

Pohjanpystykorvan suomalainen kanta