Jalostustietojärjestelmästä voit tarkistaa, onko jalostukseen suunnittelemallasi koiralla tai myynnissä olevan pentueen vanhemmilla voimassa olevat tulokset esimerkiksi PEVISA-ohjelman avulla vastustettavien sairauksien suhteen. Jalostustietojärjestelmään tallennetaan tällä hetkellä virallisia tutkimustuloksia muun muassa perinnöllisistä silmä- ja sydänsairauksista, lonkka- ja kyynärnivelen kasvuhäiriöistä, polvilumpioluksaatiosta sekä perinnöllisistä selkämuutoksista. 

Järjestelmästä löytyvät kunkin koiran omat tiedot ja tulokset sekä rodun tilastot.

Löydät järjestelmästä myös koirakohtaiset jalostusindeksit lonkka- ja kyynärnivelen kasvuhäiriöille.

Rotukohtaisista terveystilastoista selviää, kuinka paljon rodussa esiintyy erilaisia järjestelmään tallennettavia perinnöllisiä sairauksia. Tilastoista saat selville myös mihin suuntaan rodun terveys on näiden sairauksien kohdalla kehittymässä. Jotta tilastot kuvastaisivat todellista tilannetta, tulisi mahdollisimman monesta koirasta saada tutkimustuloksia, ja mukana pitäisi olla tasaisesti tuloksia rodun kaikista sukulinjoista, huonot tulokset mukaan lukien.

Kuolinsyytilastosta ilmenevät rodun tyypilliset kuolinsyyt

Kuolinsyytilaston avulla voidaan seurata rodun yleisimpiä kuolinsyitä sekä tarttua toimeen, jos rodussa ilmenee jokin uusi, vakava sairaus.

Kennelliiton yleisen jalostusstrategian mukaisesti jalostuksessa tulee suosia terveitä, pitkäikäisistä suvuista polveutuvia koiria. Koiran elinikä on osittain perinnöllinen ominaisuus, ja siihen voidaan vaikuttaa jalostuksella.

Koiran omistaja voi ilmoittaa koiransa kuolinsyyn ja -päivämäärän Kennelliittoon joko Omakoira-palvelun kautta (jäsenet) tai lähettämällä tiedon kirjeitse tai sähköpostitse. Ilmoitus on vapaamuotoinen, ja siinä tulee näkyä koiran nimi ja rekisterinumero, kuolinsyy ja –päivä sekä omistajan allekirjoitus. Ilmoituksen voi skannata tai vaikka valokuvata ja lähettää sähköpostin liitteenä osoitteeseen rekisterointi@kennelliitto.fi.

Oireilevan, operoidun tai lopetetun koiran terveystiedot jalostustietojärjestelmään

Jalostustietojärjestelmään voidaan tiettyjen sairauksien osalta tallentaa koiran terveystieto, jos koira oireilee tai se joudutaan operoimaan tai lopettamaan. Näitä sairauksia ovat sellaiset, joista jalostustietojärjestelmään tallennetaan virallisia terveystutkimustuloksia.

Jos koirasi sairastuu näihin sairauksiin ennen virallista tutkimusikää, voidaan tämä tieto tallentaa järjestelmään epävirallisena eläinlääkärintodistuksen perusteella.

Parson russell nurmikolla
Jokainen voi auttaa
  • Lähetä myös koiran huonot tulokset Kennelliittoon
     
  • Jos koirasi sairastuu ennen virallista tutkimusikää, tieto voidaan tallentaa epävirallisena
     
  • Tieto koiran eliniästä ja kuolinsyystä auttaa sekin jalostuksessa eteenpäin