Muistutamme näyttelytoimikuntia siitä, että vuoden 2023 erikois- ja ryhmänäyttelyt tulee anoa Kennelliitolta Omakoira-palvelussa viimeistään torstaihin 30.9.2021 mennessä.

Samalla muistutamme, että pentunäyttelyt, jotka järjestetään aikavälillä 1.7.-31.12.2022 tulee anoa viimeistään 30.9.2021 mennessä. Kaikkien rotujen, kansainväliset ja Nord-näyttelyt vuodelle 2024 tulee anoa Omakoirassa marraskuun loppuun mennessä.

Näyttelyanomus tehdään Omakoira-palvelun kautta.

Näyttelyä anottaessa tulee huomioida, että näyttelytoimikunnan sihteerin tulee olla pätevöity kehätoimitsija tai ulkomuototuomari.

Kennelliitto on määrittänyt ulkomuototuomarien koulutusviikonloput, jolloin ei saa järjestää mitään näyttelyitä. Vuonna 2022 koulutusviikonloput ovat 19.-20.2. ja 15.-16.10. ja vuonna 2023 ne ovat 18.-19.2. ja 14.-15.10.

Rotujärjestön ja rotuyhdistyksen erikoisnäyttelyiden lukumäärä määräytyy sen mukaan, mikä oli sen lukumääräisesti suurimman rodun rekisteröintimäärä hakemisaikaa edeltävänä vuonna. Erikoisnäyttelyistä voidaan järjestää yksi kutakin alkavaa 500 rekisteröityä koiraa kohden. Erikoisnäyttelyihin saavat osallistua kaikki ne rodut, jotka ovat olleet näyttelyn hakemishetkellä rotujärjestön alaisuudessa. Päätettäessä vuoden 2023 erikoisnäyttelyistä tilastotiedot katsotaan vuoden 2020 rekisteröintitiedoista.

Ryhmänäyttelyitä anovien yhdistysten on huomioitava, että Ryhmän Osa 5 ja osa 6 rodut ovat muuttuneet 1.1.2021 alkaen järjestettävissä näyttelyissä. Ryhmän nimi on muuttunut muotoon Osa 5 ja FCI 6. Ryhmät 5.2, 5.3 ja 6 voidaan laskea yhdeksi kokonaiseksi ryhmäksi. Lisäksi mukana on oltava joku muu kokonainen FCI:n roturyhmä.

Ryhmät 5.2 ja 5.3 pitävät sisällään seuraavat rodut: buhund, harmaa norjanhirvikoira, hälleforsinkoira, islanninlammaskoira, itäsiperianlaika, jämtlanninpystykorva, karjalankarhukoira, lapinporokoira, lunnikoira, länsigöötanmaanpystykorva, länsisiperianlaika, musta norjanhirvikoira, pohjanpystykorva, ruotsinlapinkoira, suomenlapinkoira, suomenpystykorva, valkoinen ruotsinhirvikoira ja venäläis-eurooppalainen laika. Ryhmässä on osa 5 rotujen lisäksi mukana kokonainen FCI 6 ryhmä.

 

Lisätietoja:


Kennelliitto, näyttelysihteeri
Maarika Wallenius
puh. 09 8873 0220
maarika.wallenius@kennelliitto.fi