Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika alkaa torstaina 1.3. Lain mukaan koirat on pidettävä kytkettyinä maaliskuun alusta aina elokuun 19. päivään asti. Kiinnipitoaika varmistaa rauhan luonnoneläimille niiden lisääntymisajan aikana.

Kiinnipitoaikana koira on pidettävä aina kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä. Kiinnipitoaikana koiraa saa pitää vapaana alueen omistajan tai haltijan luvalla ainoastaan pihamaalla, puutarhassa tai muulla aidatulla alueella.

Kiinnipitoaika ei koske poliisin, tullin, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen työtehtävissä olevia koiria tai paimentamis-, opas- tai vartiointitehtävien koulutustilanteita.

Kiinnipitoajan ulkopuolellakin metsästyslaki määrää pitämään koiran kytkettynä, ellei vapaana pitämiseen ole lupaa maanomistajalta tai metsästysoikeuden haltijalta. Lisäksi luonnonsuojelualueilla on ympärivuotinen irtipitokielto.

Alkukeväästä linnut tarvitsevat rauhaa

Jokainen vuosi on erilainen muuttolintujen saapumisen suhteen, sillä se riippuu lämpötiloista. Suojelubiologi Antti Below Metsähallituksesta kertoo, että yleensä ensimmäisiä saapujia ovat kiuru, pulmunen, uuttukyyhky, sepelkyyhky ja töyhtöhyyppä.

- Joskus muuttolintuja on alkanut tulla jo helmikuun lopulla, mutta tänä vuonna muutto käynnistyy varmasti myöhemmin. Metsälinnut tulevat hieman myöhemmin, kun lumitilanne säilyy hieman pidempään metsissä kuin aukeilla, ja ravintoa on siellä heikommin saatavilla.

Kanalinnut ovat jo aloittaneet soidintouhunsa. Pyy, metso ja teeri ovat jo aktiivisia.

- Niillä päivän pituus laukaisee aktiviteetin ennemmin kuin lämpötila, Below kertoo.

Erityisesti kanalintuja ajatellen on tärkeää, että koirien irtipito on kielletty 1.3. alkaen.

- Vaikka koira ei olisikaan linnuista kiinnostunut, linnut eivät sitä ymmärrä, vaan suhtautuvat koiraan kuin mihin tahansa petoon eli kaikkoavat helposti soidinpaikalta. Voi myös olla, että ne välttelevät vähän aikaa soidinpaikalle tuloa häiriön jälkeen.

- On havaittu ainakin, etteivät metsot välttämättä uskalla tulla soidinpaikalle seuraavana aamuna, jos ne on edellisenä päivänä säikäytetty soitimelta, Below tarkentaa.

Koirien kiinnipidolla taataan eläimille lisääntymisrauha

Huhtikuulla alkavat maapesijät hautoa ja silloin suorat pesätuhot koirien toimesta ovat todennäköisiä, Below toteaa.

- Jo se, että kylmällä säällä koira ajaa emon pois pesältä ja käy pesän lähettyvillä, voi aiheuttaa sen, että munat pesässä ehtivät kylmettyä, ennen kuin lintu uskaltautuu takaisin pesälle hautomaan.

Paitsi linnuilla, myös nisäkkäillä kiimakausi käynnistyy aikaisin keväällä ja esimerkiksi mäyrät voivat saada poikasia jo maaliskuun puolella.  Jänisten ja rusakoiden kiima on jo paraikaa käynnissä. Eli koirien kiinnipidolla taataan muiden eläinten lisääntymisrauha.

Koiranomistajia velvoittaa myös järjestyslaki

Järjestyslain mukaan koira on pidettävä aina kytkettynä taajamassa. Koiran vapaana pitäminen on sallittua ainoastaan koirapuistoissa, koirien harjoituspaikoissa ja suljetuilla piha-alueilla. Koiran tulee näissäkin paikoissa olla omistajansa tai haltijansa valvonnassa.

Järjestyslaissa määrätään myös, että koiraa ei saa päästää kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle. Koiraa ei saa myöskään viedä yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille tai yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle. Poikkeuksena ovat esimerkiksi hiihtoladut, jotka on merkitty koiraladuiksi.

Lisätietoa koiriin liittyvästä lainsäädännöstä

 Kuva: Mari Laukkanen, Metsähallitus

Lisätietoja: viestinta@kennelliitto.fi

Voit olla kiinnostunut myös näistä