Kennelliiton Nuorten vaikuttajafoorumi on 14–24-vuotiaista nuorista muodostettu ryhmä, jonka tarkoituksena on tuoda nuorten ääntä kuuluville Kennelliiton toiminnassa ja päätöksenteossa.

Vuoden 2024 alussa ensimmäisen kerran valittavan nuorten vaikuttajafoorumin tavoitteena on luoda vaikuttamiselle rakenteet sekä innostaa ja osallistaa nuoria vaikuttamiseen.

Vaikuttajafoorumin tavoitteena on muun muassa tukea nuorten aktiivisuutta sekä luoda kokemuksia vaikuttamisesta, kerätä tietoa mihin nuoret itse haluaisivat vaikuttaa, toimia väylänä tuoda nuorten ääntä kuuluviin ja edistää vuoropuhelua Kennelliiton ja nuorten välillä sekä osallistaa nuoria päätöksentekoprosesseihin.

Nuorten vaikuttajafoorumi toimii kokoontumalla lähi- ja etätapaamisiin ja ideoi itse vuoden aikana erilaisia aloitteita ja aktiviteetteja. Vuoden 2024 lähitapaamiset pidetään 10.2. ja 23.11. pääkaupunkiseudulla.

Kunkin vuoden lopussa Kennelliiton nuorisotoimikunta hakee 14–24-vuotiaita jäseniä seuraavan vuoden nuorten vaikuttajafoorumiin avoimella haulla. Jäsenen toimikausi on 1 vuosi, eikä uusintakausien määrää ole rajattu. Vaikuttajafoorumin jäsenen tulee olla Kennelliiton jäsen. Vaikuttajafoorumiin valitaan vuosittain maksimissaan 20 nuorta.

Tutustu nuorten vaikuttajafoorumiin täällä ja hae mukaan! Hakuaika vuoden 2024 vaikuttajafoorumiin päättyy 31.12.2023.

Lisätietoja: nuoriso@kennelliitto.fi