Suomen Kennelliiton ja Englannin kennelliitto The Kennel Clubin yhteistyö ulkomuototuomarikoulutuksessa on käynnistymässä vauhdikkaasti. The Kennel Club tiedotti 26. maaliskuuta, että uuteen ulkomuototuomarien koulutusohjelmaan sisältyvän koirasilmätestin pilottitilaisuudet varattiin täyteen 72 tunnin sisällä koulutuskutsujen lähettämisestä. 

Koirasilmätesti on keskeinen osa The Kennel Clubin uutta ulkomuototuomarien koulutuskokonaisuutta (Judges Competency Framework, JCF). Eye for a Dog -kurssin avulla varmistetaan, että ulkomuototuomarit ymmärtävät paremmin koiran rakennetta ja liikkeitä ja osaavat kuvailla niitä. Koirasilmätestissä ulkomuototuomarikokelaita pyydetään myös tunnistamaan eri koirarotuja.

Testi on läpäistävä, jotta tuomari pääsee koulutuskokonaisuuden tasolle 3 (verrannollinen nykyiseen ulkomuototuomarien A3-listaan). Kertaluontoisen silmätestin läpäiseminen on myös edellytyksenä sertifikaattioikeuksien saamiselle (JCF taso 4) ensimmäiselle tai uusille roduille uuden koulutusohjelman alla.

Koirasilmätestin pilottitilaisuuksiin kutsuttiin osallistujiksi tuomarikokelaita, jotka olivat läpäisseet hiljattain ja niin ikään pilottitilaisuutena järjestetyillä Breed Appreciation Day - rotupäivillä pidetyn monivalintatentin. Lisäksi silmätestiin kutsuttiin tuomareita, joilla on sertifikaattioikeudet vähintään 70 prosentille yhden roturyhmän roduista.

Testaajana mukana suomalainen ulkomuototuomari

Koirasilmätestin pilottitilaisuudet järjestetään 24.–25.4. The Kennel Clubin koulutustiloissa Warwickshiressä, Keski-Englannissa. Yhteensä 72 tuomarikokelasta osallistuu tilaisuuteen. Koirasilmätestejä järjestetään neljä, kaksi kumpanakin päivänä, yksi aamupäivällä ja toinen iltapäivällä. Kunkin tuomarikokelaan on osallistuttava yhteen testiin. 

The Kennel Clubin järjestämät koirasilmätestit perustuvat vastaavaan, Suomen Kennelliiton jo vuosien ajan käyttämään konseptiin. Arvioijina silmätestien pilottitilaisuuksissa toimivat Suomen Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan puheenjohtaja Kimmo Mustonen sekä Jeff Horswell ja Frank Kane, jotka ovat kumpikin The Kennel Clubin hallituksen jäseniä ja tunnettuja ulkomuototuomareita niin kotimaassaan Englannissa kuin muuallakin maailmassa.

Arvioinnin tarkoituksena on, että tuomarikokelas osoittaa, että hänellä on ”silmää koirille”. Koirasilmätestissä arvioidaan tuomarikokelaan tietoja koiran rakenteesta ja liikkeistä. Testiin osallistuvalla ulkomuototuomarilla ei tarvitse olla minkäänlaisia etukäteistietoja rotumääritelmistä tai rotujen erityispiirteistä. Sen sijaan tarkoituksena on arvioida, onko tuomarilla riittävät tiedot koiran rakenteesta ja liikkeistä sertifikaattioikeuksien saamiseksi.

– Iloitsemme siitä, että nämä silmätestin pilottitilaisuudet varattiin näin nopeasti täyteen, kertoo The Kennel Clubin JCF-työryhmän puheenjohtaja Jeff Horswell. On hyvin rohkaisevaa, että tämä uudenlainen lähestymistapa tuomarikoulutukseen on otettu niin hyvin vastaan. Tässä vaiheessa haluamme kiittää Suomen Kennelliittoa heidän antamastaan avusta silmätestien järjestämisessä – odotamme innolla myös tulevaa yhteistyötä, joka ei voi olla muuta kuin myönteinen asia Englannin ulkomuototuomarikoulutukselle.

– Ilo on meidän puolellamme saadessamme työskennellä tässä projektissa yhdessä The Kennel Clubin kanssa, painottaa Suomen Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen. Suomen Kennelliitto on järjestänyt koirasilmätestejä jo useiden vuosien ajan.

- Mielestämme testi on erittäin hyödyllinen työkalu uusien ulkomuototuomarien koulutuksessa. Olemme hyvin iloisia saadessamme avustaa The Kennel Clubia uuden ulkomuototuomarikoulutuksen toteuttamisessa tällä tavoin.

Koirasilmätestejä järjestetään lisää tänä vuonna

The Kennel Club järjestää useampia JCF-koulutusohjelmaan sisältyviä silmätestejä tämän vuoden aikana. Uuteen ulkomuototuomarikurssiin kuuluu myös ennakoivia opintoja verkko-opintoina Kennel Club Academy’ssä. Sertifikaattioikeudet omaavat ulkomuototuomarit, jotka haluavat laajentaa arvosteluoikeuksiaan uusiin rotuihin, voivat suorittaa haluamansa määrän kurssiin liittyviä opintoja jo ennakkoon ennen loppukoetta.

Englannin Kennel Clubin ulkomuototuomaritoimikunta tuottaa ulkomuototuomarikoulutuksen tueksi videoita koirien rakenteesta ja liikkeistä, tietoa koiran eri osien arvostelusta sekä videomateriaalia siitä, mitä ulkomuototuomarilta vaaditaan, mitä kehätoimitsija tekee ja miten eri rotujen terveyttä arvioidaan. Lisää tietoa löytyy Kennel Club Acedemy’n verkko-oppimissivustolta www.kcacademy.org.uk.

Lisätietoja:

Harri Lehkonen
hallituksen puheenjohtaja, Suomen Kennelliitto
puh. 050 329 2188
harri.lehkonen@kennelliitto.fi

Kimmo Mustonen
näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan puheenjohtaja, Suomen Kennelliitto
puh. 0400 914 423
kimmo.mustonen@kenneliitto.fi

Kuva: Jukka Pätynen